Norma de venit, redusă pentru agricultorii afectaţi de secetă

325

Gorjenii persoane fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, pe o suprafaţă de peste două hectare cereale însămânţate în primăvară, plante oleaginoase sau cartof, pot beneficia de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice.
Acest lucru se face în baza Ordinului ANAF nr. 2204/2015 şi dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit; pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de pro-duse vegetale sau categorie de animale; persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.
Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile, la aceasta anexându-se si procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”. În situaţia recalculării impozitului pe venitul din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit. În situaţia în care, pe baza documentelor prezentate, organul fiscal constată că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile enumerate mai sus, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se respinge.

3.000 de hectare de porumb, distruse în Gorj
Comunele din Gorj cele mai afectate de seceta din această vară, sunt cele din sudul judeţului, iar culturile agricole distruse de secetă sunt cele porumb, floarea-soarelui, lucernă, soia. „La nivelul judeţului, din totalul celor 70 de comune, avem centralizată situaţia primită din teritoriu doar în cazul a 40 de administraţii locale. Cultura calamitată pe cea mai mare suprafaţă în urma secetei este cea a porumbului, în jur de 3.000 hectare, urmează cea de floarea-soarelui, în jur de 110 hectare, iar culturile de lucernă, soia, păşune şi fâneţe mai puţin. Comunele cele mai afectate sunt cele din sudul judeţului, respectiv Vladimir, Turburea, Aninoasa, Ţânţăreni, Brăneşti, dar avem şi în celelalte comune mai mult sau mai puţin culturi calamitate, în funcţie de precipitaţiile căzute. Încă lucrăm la centralizări până la sfârşitul lunii, apoi vom avea o situaţie exactă. Despre precipitaţiile căzute în ultimele zile pot să spun că au ajutat la refacerea rezervei de apă din sol, chiar în urmă cu o săptămână s-a declanşat şi semănatul pentru culturile de cereale păioase, suprafeţele nu sunt foarte mari, dar ţinând cont că aceste precipitaţii ne ajută sperăm că ne vom încadra în perioada optimă de însămânţare”, a declarat Dan Tănăsescu, directorul Direcţiei pentru Agricultură Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here