Noi standarde de calitate pentru serviciile sociale

423

Potrivit unui proiect al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, standardele minime de calitate necesare acreditării serviciilor sociale destinate persoanelor adulte urmează să fie modificate. Proiectul este supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, până pe data de 29 august. Standardele vizează servicii ce au fost dezvoltate în şi la nivelul județului nostru atât de instituții ale statului, cât și de organizații non-guvernamentale.
Astfel, vor fi modificate standardele pentru: servicii sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; servicii sociale cu cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele adulte; servicii sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; servicii sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost; servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte; servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte; servicii sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte; servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele adulte; cantine sociale; servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here