Noi ședințe de repartizare a cadrelor didactice pe posturile vacante

845

Inspectoratul Școlar Județean Gorj va organiza noi ședințe de repartizare/ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar gorjean. Acestea se vor desfășura în perioada 19 august – 10 septembrie.

Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

Graficul de desfășurare a ședințelor de repartizare/ocupare a posturilor didactice
Potrivit graficului de desfășurare a ședințelor de repartizare/ocupare a posturilor didactice publicat pe site-ul IȘJ Gorj, pe 19 august va avea loc numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs. Pe 20 august 2021 este programată ședința de ocupare a posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie, respectiv de ocupare a posturilor didactice, rămase vacante/rezervate de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022. Pe 23 august este programată soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare; cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul național. În zilele de 24 și 25 august va avea loc repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată; cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată; cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar. Solicitările pentru detașare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor, vor fi soluționate pe 25 august, iar pe 26 august vor fi repartizate cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie. Perioada 26-27 august este rezervată pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie, iar pe 30 august este programată atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obținute la interviu, dacă este cazul. În luna septembrie, ședințele de repartizare vor continua astfel: 2-3 septembrie 2021 – repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează: repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie; repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie; 8 septembrie 2021 – repartizarea candidaților prevăzuți la art. 86 alin. (13) care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor (în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului, cu avizul în vederea detașării de la Ministerul Educației); 8-10 septembrie 2021 – repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie; ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here