Noi salariaţi la Direcţia Judeţeană de Statistică

282

Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante de referent IA (operator calculator) – 3 posturi – Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi şi exploataţii agricole. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 6 ani; cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului (MS Office). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 23 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus se depun la sediul DJS Gorj până la finele săptămânii curente şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here