Noi reglementări pentru învăţământul universitar

288

Guvernul a aprobat, prin două Hotărâri, unele măsuri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă organizate de acestea, domeniile şi programele de studii universitare de masterat, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul acestora. Aceste modificări vor contribui la adaptarea reţelei universitare la cerinţele pieţei muncii şi la compatibilizarea sistemului românesc de educaţie şi formare profesională cu cel european, precum şi la buna desfăşurare a procesului educaţional în anul universitar 2015 – 2016.

Prin noile reglementări aprobate de Guvern, au fost introduse completări privind noi specializări sau programe de studii universitare de licenţă şi de master, modificarea capacităţii maxime de şcolarizare, precum şi actualizarea structurilor unor instituţii de învăţământ superior, ca urmare a propunerilor Senatelor universităţilor, ca parte a procesului de reformă a sistemului educaţional, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice pentru educaţie şi formare profesională stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European – Barcelona 2002. De asemenea, au fost completate programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2015 – 2016, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 595/2015, cu 36 de noi programe, în 86 de instituţii de învăţământ superior, ajungându-se, după această completare, la un total de peste 4000 de programe de studii universitare de master.

Noi programe de studii
Între noile programe de studii universitare de master introduse la instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate menţionăm: Aplicaţii ale chimiei în expertize juridice; Inginerie energetică/ Energy engineering; Inginerie hidraulică şi protecţia mediului; Business services; Dreptul colectivităţilor locale; Drept medical; Antreprenoriat şi management strategic; Managementul programelor şi investiţiilor/ Programs and investments management; Finanţarea, guvernanţa şi gestiunea riscurilor în organizaţiile publice. De menţionat este faptul că o specializare este acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu în cadrul unei instituţii de învăţământ superior numai printr-o Hotărâre de Guvern. De asemenea, un domeniu de studii universitare de masterat este acreditat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior numai prin Hotărâre, aprobată anual la nivelul Guvernului. Pe cale de consecinţă, o instituţie de învăţământ superior de stat şi particulară poate organiza admiterea numai în domeniile şi la programele de studii universitare aprobate printr-o Hotărâre de Guvern.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here