Noi condiții pentru acordarea îngrijirilor la domiciliu

365

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate județene de beneficiarii îngrijirilor respective, dar şi de alte persoane, în numele acestora. Noile condiții de acordare a îngrijirilor la domiciliu au intrat în vigoare recent. La nivelul județului Gorj, zece furnizori de îngrijiri la domiciliu sunt în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.

CNAS a fost nevoită să modifice de la 1 iulie condiţiile de depunere a dosarelor pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu, deoarece s-au descoperit numeroase cazuri în care aprobările au fost solicitate în numele unor persoane care nu necesitau asemenea îngrijiri sau care nici nu aveau cunoştinţă de faptul că li s-ar fi recomandat astfel de servicii. În acest moment, mai multe asemenea cazuri sunt în atenţia organelor de cercetare, ca urmare a sesizărilor formulate de casele de asigurări de sănătate.

Cine poate depune dosarele pentru îngrijiri la domiciliu?
Potrivit CNAS, dosarele mai pot fi depuse în numele beneficiarilor de către: rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii) pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate; tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate; celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.
CNAS transmite că face toate eforturile pentru ca asiguraţii să nu fie afectaţi de recentele modificări legislative. Astfel, s-au dat dispoziţii ca în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situaţia respectivă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei respective îl va consilia pentru soluţionarea situaţiei respective.

Zece furnizori în Gorj
Gorjenii care au nevoie de îngrijiri la domiciliu au la dispoziție zece furnizori de astfel de servicii, între aceștia fiind și Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Lista completă a acestora este afișată și pe pagina de internet a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.
În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse şi costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Furnizorul este obligat să efectueze minimum o vizită pe zi la domiciliul asiguratului, conform recomandării medicului. Un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în funcţie de recomandarea medicului, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni, în mai multe etape. Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile.
Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă asistenţă conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi spital, zilnic, inclusiv vineri, sâmbătă, duminică şi în timpul sărbătorilor legale.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here