Noi autorizații pentru furnizorii de formare profesională din județ

475

Numărul furnizorilor de formare profesională din judeţul Gorj, care solicită autorizarea de noi cursuri, este în scădere! Dacă în anii trecuți erau eliberate și peste 50 de astfel de autorizaţii, în primele cinci luni ale anului curent numărul acestora a fost de cinci.

Autoritatea care coordonează activitatea privind formarea profesională a adulţilor la nivel naţional este Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), autoritate ce este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. La nivelul judeţului Gorj, activitatea de formare profesională este coordonată de către Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţ.,,Referitor la autorizaţiile eliberate pentru furnizorii de formare profesională, vă comunicăm că în anul 2019, au fost eliberate un număr de cinci autorizaţii pentru furnizorii de formare profesională autorizaţi de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Gorj pentru mai multe autorizaţii. Dintre acestea amintim: manager de proiect; machior; operator confecționer industrial; sudor; competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere. Totodată, vă informăm că la nivelul județului Gorj, în anul 2018 au fost autorizate un număr de 21 de programe de formare profesională”, a declarat Natalia Moreanu, directorul executiv al AJPIS Gorj.În baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările ulterioare, furnizor de formare profesională poate fi orice persoană juridică de drept public sau privat, care are prevăzut în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559). În conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare, cu sediul la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul în care furnizorul are sediul social, o cerere de autorizare însoţită de dosarul de autorizare şi de dovada plăţii taxei de autorizare. Conţinutul dosarului de autorizare este descris în Anexa 6 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, iar nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here