Noi autorizații pentru furnizorii de formare profesională din județ

668

Numărul furnizorilor de formare profesională din județul Gorj, care solicită autorizarea de noi cursuri, este în scădere de la an la an! Dacă în anii trecuți erau eliberate și peste 50 de astfel de autorizații, anul trecut numărul acestora a fost doar de 15.

Autoritatea care coordonează activitatea privind formarea profesională a adulţilor la nivel naţional este Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), autoritate ce este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. La nivelul judeţului Gorj, activitatea de formare profesională este coordonată de către Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţ. ,,Referitor la autorizaţiile eliberate pentru furnizorii de formare profesională, vă comunicăm că, în anul 2020, Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Gorj a eliberat un număr de 15 autorizații pentru următoarele programe de formare profesională: bucătar, antreprenor în economia socială, competențe sociale și civice, agent de securitate, manager de întreprindere social, operator introducere, validare și prelucrare date, operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, maşinist la mașini pentru terasamente, manager de inovare, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învăţare şi cunoaştere, lăcătuș mecanic de întreținere şi reparații universal, instalator instalații tehnico sanitare şi de gaze”, a declarat Natalia Moreanu, directorul executiv al AJPIS Gorj.
În baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările ulterioare, furnizor de formare profesională poate fi orice persoană juridică de drept public sau privat, care are prevăzut în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559). În conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare, cu sediul la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul în care furnizorul are sediul social, o cerere de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare şi de dovada plăţii taxei de autorizare. Conţinutul dosarului de autorizare este descris în Anexa 6 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, iar nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here