Noi angajări la SPGCL Bîlteni

333

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală – Bîlteni organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de casier. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; vechime – minimum un an. Data limită pentru depunerea dosarelor este 14 august, proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 24 august, ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute o zi mai târziu, la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

2 COMENTARII

  1. Aceasta angajare ca si cele precedente vor face obiectul unui dosar penal.
    Deaja sunt elemente clare in privinta denaturarii examenului de ocupare ,respective de ocupare a postului de catre sotia actualului sef de serviciu, respeciv maistrul Draghia ,, nimeni altul decat cainele de casa al primarului / viitor puscarias Pasarin.
    Este o informare privind trucarea examenului prin care au fost angajati nevasta consilierului Saulescu,fina primarului, seful serviciului dar si juristul care s-a intamplat sa se faca rocada cu fiul secretarului.
    Deja comisia de examinare este in atentia organelor iar unii membrii fiind deja condamnati cu suspendare in alta speta vor intra la inchisoare……Vladut Daniela.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here