Noi angajări la Oficiul de Cadastru Gorj

317

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: consilier cadastru debutant; referent, treapta IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru consilier cadastru debutant – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre; pentru referent, treapta IA – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă de minimum 6 ani şi 6 luni, posesor permis de conducere categoria BE, CE, de minimum 6 ani.
Concursul pentru cele două posturi se va organiza conform calendarului următor: 9 noiembrie 2016, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 17 noiembrie 2016, ora 10.00 – probă scrisă; 23 noiembrie 2016, ora 10.00 – probă interviu. Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here