Nichifor şi Hortopan, în CA-ul Spitalului de Pneumoftiziologie

349

La şedinţa CJ Gorj din data de 28 iulie, s-a aprobat desemnarea unui membru și a unui membru supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean și a calității de membru în Consiliul de administrație al unității sanitare publice menționate. În urma voturilor consilierilor judeţeni, Gheorghe Nichifor a fost ales membru în CA-ul Spitalului de Pneumoftiziologie, iar colega sa Ramona Hortopan este membru supleant.

Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului (alin. 1). În această structură, consiliile județene au obligația de a-și numi, prin act administrativ, 2 reprezentanți, din care unul să fie economist (alin. 2), precum și 2 membri supleanți (alin. 3). “Având în vedere încetarea mandatului de consilier județean a domnului Rădulescu Petre și, prin aceasta, a calității acestuia de membru în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie «Tudor Vladimirescu» – Runcu, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre. Se desemnează domnul Nichifor Gheorghe ca membru în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie «Tudor Vladimirescu» – Runcu, reprezentant al Consiliului Județean Gorj şi se desemnează doamna Hortopan Ramona ca membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie «Tudor Vladimirescu» – Runcu, reprezentant al Consiliului Județean Gorj”, a menţionat preşedintele CJ Gorj.
Temeiul legal avut în vedere la inițierea proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: – “În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație […]” (alin. 1); – “Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt: […] b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean […], din care unul să fie economist” (alin. 2); – “Instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) sunt obligate să își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație” (alin. 5); – “Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4)” (alin. 8).
La data aprobării hotărârii Consiliului Judeţean, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie avea următoarea componenţă: Ungureanu Victoria (Reprezentant al CJ) – preşedinte; Isuf Leontin (Reprezentant al Preşedintelui CJ) – membru; Alăman Doina (Reprezentant al DSP) – membru; Negomireanu Gabriela Claudia (Reprezentant al DSP) – membru; Bracaci Gajiu Maria (Reprezentant al Colegiului Medicilor) – membru; Rădulescu Petre (Reprezentant al Preşedintelui CJ) – membru; Gridan Domnica (Reprezentant al OAMGMAMR) – cu statut de invitat; Măruţă Ion (Preşedinte Sindicat “Sănătatea”) – cu statut de invitat.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here