Ne spun specialiştii! – Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional(III)

280
DSCN0424Suprafeţele pentru care se solicită plata compensatorie trebuie să fie situate în una din localităţile din lista unităţilor administrativ-teritoriale eligibile pentru zone defavorizate sau agro-mediu, liste regăsite în Anexa 4 a PNDR 2007-2013.

Solicitanţii trebuie să verifice dacă terenurile agricole pe care le utilizează se află în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) eligibile la sediul centrelor locale şi judeţene APIA, la primărie sau la Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală (DADR).Cererile de sprijin se depun la Centrele Judeţene/ Locale ale APIA, prin aplicarea unei „bife” în câmpul de pe cerere, corespunzător măsurii, iar, în declaraţia de suprafaţă, în dreptul parcelelor pentru care se solicită plata, trebuie aplicat codul pachetului de agro-mediu.

De asemenea, fermierii trebuie să prezinte la cererea reprezentanţilor APIA documentele care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea, având obligaţia de a nu da spre utilizare, sub nici o formă legală, inclusiv verbală, terenul care face obiectul angajamentului încheiat. Fermierii nu pot prezenta titluri de proprietate care aparţin altor persoane şi pentru care nu au drept de folosinţă reglementat legal asupra terenului agricol. În cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale.
IMPORTANT!
Fermierii care au angajamente de agro-mediu au obligaţia de a ţine o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro-mediu), pe o perioadă de şase ani consecutivi celui în care a semnat angajamentul cu APIA. Toate înscrisurile trebuiesc actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul de agro-mediu asumat. Fermierul va trebui să păstreze acest caiet cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, iar în cazul unui control din partea APIA să-l prezinte inspectorilor pe teren.
Ce condiţii trebuie respectate?
Plăţile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu, conform cărora vor respecta bunele condiţii agricole şi de mediu, cerinţele minime (descrise în anexa de mai jos) pe suprafaţa întregii exploataţii şi cerinţele specifice aferente unuia sau mai multe din cele 4 pachete disponibile pentru care aplică pe suprafaţa pe care solicită sprijinul, pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului.
Suprafaţa solicitată în cererea de plată pentru măsura 214 plăţi pe agro-mediu pentru pachetele P1, P2 si P3, obligatoriu trebuie să fie aceeaşi pentru toată perioada de 5 ani, respectiv aceleaşi parcele situate în aceleaşi blocuri fizice (judeţ – localitate – cod sirsup – nr. bloc fizic – nr. parcelă – categorie de folosinţă – suprafaţă). Aplicanţii pentru pachetul P4 (culturi verzi) pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă declarată în primul an de angajament.
Măsura de agromediu se acordă pe parcelă şi nu neapărat pe suprafaţa totală a exploataţiei.
Care sunt cerinţele minime din legislaţia naţională ce trebuie respectate?
1.Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare
2.Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).
3.Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.
4.Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.
5.Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.
6. Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.
7. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.
8.Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.
9.Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.
10.Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.
11.Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.
12.Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.
13.Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Cerinţele minime se controlează împreună cu controlul GAEC pentru fermierii care au angajamente de agro-mediu. Cerinţele minime trebuie respectate de către fermieri pe toată suprafaţa exploataţiei.
Baza legislativă – Anexa 4 B1 Plăţi de agromediu PNDR 2007- 2013 şi articolul 19 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1975/2006.
Cerinţele minime de la 1 la 5 se referă la utilizarea pesticidelor din grupele de toxicitate T+ şi T, cele de la 6 la 12 se referă la utilizarea îngrăşămintelor naturale, iar cerinţa minimă 13 se referă la îngrăşămintele chimice.
Cerinţa minimă 4 se verifică prin cerinţa minimă 1, cerinţa minimă 3 se verifică prin cerinţa minimă 2, iar cerinţele minime 9 si 12 se verifică prin cerinţa minimă 7.
Pentru fermierii care au solicitat pachetele nr. 1, 2 si 3 sunt obligatoriu de respectat toate cerinţele minime prezentate în tabelul anterior, iar pentru pachetul nr. 4 sunt relevante cerinţele minime începând cu nr. 6 până la nr. 13.
Fermierul are obligaţia de a semna în caietul de agromediu declaraţia privind respectarea cerinţelor minime pe toată suprafaţa exploataţiei, pe toată durata celor şase ani de la data semnării angajamentului şi că va completa şi actualiza cu date reale caietul de agromediu.
Ce reprezintă Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)?
Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)
Plăţile de agro-mediu sunt condiţionate şi de respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu pe suprafaţa întregii exploataţii, care sunt enunţate în legislaţia naţională pentru definirea GAEC, după cum urmează:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel putin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei. GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de 2 ani consecutivi. GAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului. III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
Va urma
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here