Municipiul Motru, inclus în programul Termoficare

2266

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis, până în prezent, 35 de avize pentru proiecte depuse în cadrul Programului Termoficare, cu o valoare totală a investițiilor de peste 194,2 milioane de lei. Printre proiectele depuse se numără și cel al municipiului Motru.
În urma acestui program, autoritățile locale din Motru pot duce la îndeplinire atât măsurile de conformare a depozitului de zgură și cenușă, cât și proiectele de modernizare a UATAA Motru. Concret, programul guvernamental prevede finanțarea investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților. Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitățile administrativ-teritoriale.
„Acest program vine să susțină financiar necesitatea stringentă de realizare a investițiilor în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică în scopul implementării unor sisteme eficiente și viabile de alimentare cu energie termică a localității, al valorificării potențialului cogenerării de înaltă eficiență, al utilizării surselor regenerabile de energie, precum și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul acestui program, ANRE verifică documentația tehnică a proiectelor întocmite de unitățile administrativ-teritoriale și emite, în condițiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficiența energetică care include economia de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obținute prin implementarea proiectelor”, anunță ANRE.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here