Municipalitatea acordă alocaţie de hrană pentru cinci preşcolari cu cerinţe educaţionale speciale

153

În cadrul şedinţei de Consiliu Local din data de 25 mai 2015, consilierii au aprobat hotărârea privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din unităţile şcolare din învăţământul preşcolar privat şi confesional. Cinci preşcolari din patru unităţi de învăţământ vor beneficia de aceste alocaţii, banii acordându-se începând cu data de 1 ianuarie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 101, pct. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat”, iar la art. 102 din acelaşi act normativ se precizează că finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din fonduri publice sau alte surse.
În ultima perioadă au fost primite sesizări de la unităţile din învăţământul preşcolar privat, prin care se solicita acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe speciale (CES), care frecventează aceste unităţi şcolare; solicitările vin în contextul în care din luna ianuarie 2015 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională nu le mai acordă această alocaţie, datorită unor precizări legale referitoare la acest aspect.
În acest sens s-au făcut mai multe demersuri de către asociaţiile de care aparţin aceste grădiniţe, care au fost adresate Consiliului Judeţean Gorj, Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi Ministerului Finanţelor Publice. Legislaţia în vigoare prevede că drepturile privind alocaţia de hrană vor fi asigurate din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii.

Patru grădiniţe au copii cu cerinţe speciale
La această dată, patru unităţi de învăţământ preşcolar din municipiul nostru au copii cu cerinţe speciale. Este vorba despre Grădiniţa Sfântul Stelian, Grădiniţa Prichindel, Grădiniţa Samariteanul şi Grădiniţa Teddy, fiecare unitate având câte un preşcolar în această situaţie, excepţie făcând Samariteanul, unde sunt înscrişi doi copii cu nevoi speciale.
Astfel, cadrul şedinţei de Consiliu Local din data de 25 mai 2015, consilierii au aprobat hotărârea privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din unităţile şcolare din învăţământul preşcolar privat şi confesional. Sumele cuvenite pentru alocaţia de hrană se vor acorda începând cu data de 1 ianuarie 2015. Unitatea şcolară va înainta lunar la Direcţia Publică de Patrimoniu o adresă prin care solicită suma necesară. Alocaţia zilnică de hrană se plăteşte doar pentru zilele în care copilul este prezent la unitatea şcolară. Sumele vor fi acordate din bugetul local al municipiului Târgu-Jiu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here