Moisescu: „Se încearcă forţarea notei privind plata medicilor de familie”

362

Proiectul noului Contract-cadru de furnizare de servicii medicale încă stârneşte contradicţii serioase. Recent au apărut informaţii conform cărora în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), ministrul Sănătăţii şi deputaţi din Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor, ocazie cu care aceştia din urmă i-au asigurat pe medicii de familie că renunţă la propunerile de modificare a Contractului cadru, respectiv punctele 80, 85-89 şi 92 din proiectul de hotărâre de Guvern afişat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în data de 26 februarie 2015. Mihai Moisescu, preşedintele Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie (APMF) din Gorj susţine că SNMF încearcă să forţeze nota.

Reprezentanţi ai SNMF  au relatat mass-mediei că se renunţă la modificarea finanţării cabinetelor medicilor de familie, la 80% pentru serviciile acordate şi 20% per capita, de la 50% – 50%, cum era până în prezent,  medicii de familie urmând să primească, în continuare, finanţare egală pentru numărul de pacienţi din listă şi pentru serviciile acordate.
Preşedintele APMF Gorj îi contrazice: „SNMF încearcă să forţeze nota. Nu s-a renunţat la propunerile de modificare la Contractului cadru”, confirmă Moisescu.
Potrivit proiectului noului Contract-cadru, se încearcă interzicerea comisioanelor plătite medicilor de familie de către laboratoare, spitale private sau alţi furnizori din sistem, pentru ca aceştia să-şi trimită pacienţii să efectueze investigaţii suplimentare în laboratorul care acordă dobânda. În cazul identificării unor situaţii de acest fel, autorităţile vor rezilia contractul dintre medicul de familie/furnizor şi casa de asigurări de sănătate pe o durată de cinci ani. “Eliminarea privilegiilor financiare ale unor medici de familie generate de liste de capitaţie mari, aducătoare de venituri substanţiale fără obligativitatea absolută a efectuării unor servicii medicale şi, în multe cazuri, «asezonarea» lor cu «sporuri» financiare ale căror valori sunt direct proporţionale cu «generozitatea listei de asiguraţi».
Cea mai importantă modificare îi priveşte pe medicii de familie.
Modul de plată al acestora se va modifica categoric: 20% din plată va fi efectuată per capita, iar 80% plată per serviciu. În prezent, proporţia este 50% per capita – 50% pe serviciu. “Prin schimbarea raportului «plata per capita/plata per serviciu» de la 50/50 la 20/80, aduce o modificare majoră atât în repartizarea fondurilor alocate furnizării serviciilor în medicina primară, dar mult mai important, stimularea furnizării de servicii medicale a căror plată se face în urma efectuării efective a acestora”, precizează preşedintele APMF Gorj.
O analiză a acestor schimbări arată o scădere a veniturilor obţinute prin plata pe tarif pe persoană asigurată şi a sporurilor corelate cu această modalitate de plată, concomitent cu o creştere substanţială a plăţii pentru serviciul efectuat şi raportat.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here