Modificări la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general

365

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a lansat, luni, în dezbatere publică un proiect de Ordin privind modificarea metodologiei pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de inspector şcolar general, inspector adjunct şi director al casei corpului didactic.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor constă în trei probe, potrivit metodologiei. Este vorba de evaluarea Curriculumului Vitae (CV), rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul şi susţinerea unui interviu în faţa comisiei de concurs. Printre noutățile ce apar în noua metodologie se numără monitorizarea video a interviului și a testelor grilă, care nu vor mai conține doar elemente de management educaţional, ci şi de legislaţie şcolară; de asemenea, durata testului grilă crește de la 30 la 50 de minute, iar bibliografia a fost modificată. O altă modificare prevede că o persoană care în prezent ocupă funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar general-adjunct sau director al Casei Corpului Didactic şi nu s-a prezentat la concurs, nu va putea ocupa prin delegare funcţia în cazul în care rămâne vacantă. Totodată, nicio persoană care nu a promovat concursul nu va putea fi numită în funcţia de inspector şcolar general sau adjunct. Potrivit metodologiei, la concurs poate candida personalul didactic din învăţământ cu grad didactic I şi titlu ştiinţific de doctor şi care a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent.
De asemenea, candidaţii trebuie să aibă recomandare privind calităţile profesionale şi manageriale, trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, să fie membri ai corpului naţional de experţi în managementul educaţional, să aibă o vechime de cel puţin opt ani în sistem, dintre care ultimii cinci să-i fi petrecut în învăţământ în ultimii zece ani. Nu în ultimul rând, candidaţii nu au voie să fi desfăşurat poliţie politică sau să fi fost suspendaţi din vreo funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. De asemenea, candidatul trebuie să aibă vârsta cu cel puţin patru ani mai mică decât vârsta legală de pensionare, la data susţinerii concursului.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here