Modificări în formularele de declaraţii informative

185

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj informează contribuabilii că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un nou proiect de act normativ. Este vorba despre proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1081/ 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

Potrivit dispoziţiilor art.1563 alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de persoane impozabile au obligaţii de notificare anuală, a organului fiscal competent:
– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152 alin.(2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.
– persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152 alin.(2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.
Pentru îndeplinirea de către aceste categorii de persoane impozabile a obligaţiilor de notificare, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, respectiv declaraţia (392 A) “Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul….”, declaraţia (392 B) “Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul….” şi declaraţia (393) “Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul….”.
Având în vedere că plafonul de 220.000 lei a fost introdus în cursul anului 2012, prin dispoziţiile pct.20 al art.I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale este necesară modificarea instrucţiunilor de completare a declaraţiilor 392A şi 392B, precum şi a procedurii de gestionare a acestor formulare.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here