Modificări în calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual

573

În Monitorul Oficial a fost publicat, ieri, Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022. Documentul prevede o serie de modificări în ceea ce privește admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi.

Potrivit documentului, pregătirea admiterii candidaților în învățământul profesional și învățământul dual pe locurile pentru romi se va desfășura conform următorului calendar: până la data de 23 aprilie 2021 – ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi și ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi; până la data de 29 aprilie 2021 – eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă; 29 aprilie 2021 – depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi; 10 mai – afișarea locurilor speciale pentru romi. Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin email, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea acesteia. Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior datei prevăzute în calendar nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here