Modernizarea reţelelor de utilităţi publice – un beneficiu real pentru comunităţile locale din Gorj

142

Inaugurarea cu puţin timp în urmă a noii staţii de epurare de la Bumbeşti- Jiu este un prilej nimerit pentru a aminti cititorilor noştri câteva repere legate de modernizarea reţelelor de utilităţi din Gorj lucrări derulate în cadrul proiectului « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi ape uzate în judeţul Gorj » demers cofinanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu.

Valoarea totală a proiectului (fără TVA ) este de 322.592.032 lei din care 83,36% reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 12,75% finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, 1,96% contribuţia financiară de la bugetele locale şi 1,93% cofinanţare din fondul de întreţinere si dezvoltare al SC Aparegio Gorj sau leasing bancar. Implementarea proiectului este asigurată de Unitatea de Implementare a Proiectului structură ce funcţionează în cadrul operatorului regional SC Aparegio Gorj SA. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din perimetrul de dezvoltare care include aglomerările urbane Tg-Jiu, Motru, Bumbeşti-Jiu, Tg-Cărbuneşti şi Ţicleni. La nivelul comunităţilor reprezintă primul pas în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare populaţia beneficiară a proiectului fiind estimată la 144 000 locuitori al Gorjului. Proiectul «Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj» derulat prin SC Aparegio Gorj SA în perioada 2008-2013 (cod CCI 2007RO161PR007) cuprinde 17 contracte din care 2 pentru asigurarea asistenţei tehnice, 3 pentru furnizarea echipamentului necesar investiţiilor şi 12 pentru lucrări de extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii utilităţilor localităţilor gorjene menţionate. Implementarea cu succes a proiectului va asigura în opinia realizatorilor săi atractivitatea socială şi economică a aglomerărilor urbane menţionate ca o condiţie în lansarea creşterii economice şi a locurilor de muncă. De asemenea o măsură prealabilă creşterii economice şi a locurilor de muncă, constă în asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării mediului de afaceri, o infrastructură modernă şi eficientă contribuind major la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din perimetrele proiectului precum şi la dezvoltarea investiţiilor şi creşterea aportului sectorului privat. O altă condiţie esenţială pentru succesul proiectului a fost şi va continua să fie obţinerea sprijinului şi înţelegerii comunităţilor locale la activităţile ce au fost sau urmează să fie executate şi sensibilizarea acestora privind importanţa şi impactul pozitiv al demersului prin avantajele obţinute prin implementarea programului: nivel de trai, confort, civilizaţie etc. La final iată lucrările realizate şi recepţionate în anul 2012 din zona proiectului (cu precizarea că reţelele se află în perioada de notificare a defectelor care este de 12 luni).
– Tg-Cărbuneşti: reţele reabilitate de apă -10,2 km, reţele noi de apă – 2 km, reţele reabilitate de canalizare – 2,8 km (la sfârşitul anului în curs urmează să fie pusă în funcţiune şi noua staţie de epurare a oraşului).
– Ţicleni: reţele noi de apă – 5,3 km, reţele noi de canalizare 2,1 km, staţii noi de repompare ape uzate – 2 buc.
– Motru: reţele reabilitate de apă – 11,2 km , reţele noi de canalizare – 7,2 km . Asistenţa financiară de care beneficiază SC Aparegio Gorj SA este acordată în baza Contractului de finanţare nr. 91952 / 28 nov 2008 prin POS Mediu până la finele anului viitor (2013) comunităţile locale urmând să fie ca şi până acum corect informate cu privire la stadiul lucrărilor precum şi eventualele inconveniente asociate lucrărilor specifice de construcţii ce se desfăşoară în cadrul proiectului.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here