Mitropolitul Olteniei a sfinţit în comuna Scoarţa (Gorj) o nouă Casă a Lui Dumnezeu, într-un loc de poveste (I) – ,,O biserică este construită pentru oameni, pentru că Dumnezeu doreşte ca să locuiască în mijlocul nostru”!

1978

În ziua de sâmbătă, 30 iulie 2022, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica zidită între anii 2018-2020, având hramurile «Sfinţii Trei Ierarhi» şi «Izvorul Tămăduirii», la care Înaltul nostru Ierarh al «Valahiei Mici» a adăugat şi Hramul «Sfântul Ier. Grigorie Dascălul» (fost Mitropolit al Ţării Româneşti între 1823-1834), din Parohia Scoarţa, Protoieria Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj. După sfinţirea bisericii într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, pe care l-am putea numi un loc de poveste, a fost oficiată Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din rândul cărora au făcut parte Părintele Protoiereu, Pr. Mărgineanu Iulian, lector univ. dr. Ion Sorin Bora, de la Biserica «Antim Ivireanu», Parohia Târgu-Cărbuneşti, directorul departamentului Teologie al Facultăţii de Teologie-Ortodoxă din Craiova, Pr. Paroh Pavel Mădălin Constantin, Parohia Scoarţa, Pr. Dulămiţă Dan, Parohia Târgu-Cărbuneşti, Pr. Stoichin Eliodor, Parohia Târgu-Jiu (Spital), Pr. Ştoflea Dumitru, Parohia Polovragi, Pr. Baciu Laurenţiu, Parohia Bârseşti, Pr. Popescu Paul-Ionuţ, Parohia Novaci-Hirişeşti, Pr. Miloşescu Iulian, Parohia Jupâneşti, Pr. Ianăşi Daniel, Parohia Budieni, Pr. Barză Ionuţ-Cosmin, Parohia Târgu-Jiu (Sf. Varvara), Pr. Dovleac Ilie, Parohia Târgu-Jiu (Spital) şi alţii. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova. Deşi a fost o zi de sâmbătă, lucrătoare, cum se spune, a surprins la modul cel mai plăcut numărul foarte mare al credincioşilor prezenţi pe acest acest «Deal al Golgotei» Gorjului, ceea ce înseamnă că dreapta noastră credinţă este mare şi se face şi mai puternică! Pentru contribuţia la ridicarea bisericii au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire domnului Primar Stamatoiu Ion şi domnilor: Miroiu Grigore, Blidaru Dumitru, Dulămiţă Cătălin, iar, pentru aportul său deosebit, Domnul Podaru Valentin a primit cea mai înaltă distincţie bisericească din Oltenia: «Crucea Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana», din partea Mitropolitului Olteniei. Preotul Paroh, Preacucernicul Părinte Pavel Mădălin a fost ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor, pentru că s-a ostenit ca nimeni altul, împreună cu bunul său tată, Preacucernicul Părinte Pavel Ilie, să fie ridicată şi sfinţită această biserică! De asemenea, după oficierea Sfintei Liturghii, în cuvântul adresat celor prezenţi, Părintele Protopop al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti, Pr. Iulian Mărgineanu a spus printre altele: ,,Iată că Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca în această zi de aleasă sărbătoare să sfinţim acest lăcaş de închinare şi de rugăciune pentru aceia care au plecat dintre noi! Ne aflăm pe vatra vechiului sat pentru că în anul 1785, pe această colină frumoasă se aflau şi trăiau locuitorii comunei Scoarţa! Timpul, însă, a trecut şi biserica a rămas singură pentru că locuitorii acestei comunităţi s-au mutat mai jos la şoseau unde este acum asfalt! În anul 1970 biserica din lemn a ars, dar, iată că după ani şi ani, urmaşii celor care au trăit aici s-au gândit la un loc de închinare. De multe ori, am venit aici la un loc de odihnă şi linişte şi mai ales, după ce am început construirea bisericii, când am stat de vorbă cu constructorii, cu pictorul bisericii! Bucuria noastră este deplină pentru dumneavoastră, cei care aţi urcat pe această colină, o Golgotă ca şi aceea a Mântuitorului Iisus Hristos! Ca urmare, am hotărât să-i acordăm Părintelui Paroh titlul şi rangul bisericesc de iconom stavrofor ca un semn de preţuire”!

,,Am ridicat aici acest sfânt lăcaş, pentru a veni şi a ne ruga Lui Dumnezeu”!
Cu emoţiile fireşti ale momentului sărbătoresc, Părintele paroh al noului sfânt lăcaş, Preotul Paroh Pavel Mădălin Constantin a spus printre altele: ,,Iată că este o bucurie mare pentru noi, pentru parohia noastră şi pentru aceste locuri pitoreşti ca să-l avem în mijlocul nostru pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit al Olteniei, Acad. dr. Irineu, pentru a veni în această sfântă zi aleasă de Dumnezeu ca să sfinţim această bisericuţă, pentru că nu ne-a fost uşor, dar, cu osteneală, cu dragoste şi cu ajutorul Lui Dumnezeu, iată, că am reuşit s-o înălţăm aici, în vârful dealului unde odinioară a fost centrul comunei Scoarţa şi unde sunt îngropate oasele strămoşilor noştri, pentru că în curtea acestei biserici se afla şi cimitirul satului de atunci, şi, bineînţeles, că moşii şi strămoşii noştri ne cheamă ca să le aducem o rugăciune, iar, cu ajutorul Lui Dumnezeu, am ridicat aici acest sfânt lăcaş pentru a veni şi a ne ruga Lui Dumnezeu! Mulţumim Înaltul nostru Ierarh că ne-a binecuvântat prin venirea în mijlocul nostru, mulţumesc domnului Valentin Podaru, care este ctitorul acestei biserici, mulţumim domnului primar pentru ajutorul dat, mulţumim preoţilor care au venit şi mai ales dumneavoastră, credincioşilor prezenţi aici, vă muţumim! Am încrederea, ca preot, că ceea ce nu pot eu ca om, las în seama lui Dumnezeu, pentru că El ştie să le rânduiască pe toate”!

,,Autorităţile publice împreună cu bisericile şi cu slujitorii lor, să reaprindem flacăra speranţei şi să întărim rolul de sprijinitor al credinţei creştine!
După cele spuse de către Părintele Paroh, cu glasul de stentor şi plin de elocvenţă, Domnul Primar Ion Stamatoiu a spus printre altele:,,Cu inima copleşită de magia acestui eveniment, vă rog să primiţi un sincer «BINE AŢI VENIT» din partea mea, personal, ca şi din partea Consiliului local Scoarţa! Ceremonia de sfinţire a sfântului lăcaş se face pe fosta vatră a satului Scoarţa! Acest sat este consemnat în documente încă din data de 25 ianuarie 1821, când Popa Badea aminteşte într-o lucrare din anul 1840 despre localităţile şi bisericile din Ţara Românească! Acest sfânt lăcaş făcea parte dintre cele 5 biserici de lemn din comuna Scoarţa, în judeţul Gorj existând 165 de asemenea biserici, iar, această biserică a avut mai multe denumiri, cum ar fi: Biserica «Sfinţii Împăraţi» Mahalaua din pădure, «Biserica dintre vii», iar, după incendiul din 1970, aşa cum o ştim cu denumirea de «Biserica Arsă»! Evenimentul de azi are o semnificaţie multiplă, de aceea se consideră că dacă acest drum se mai numea şi «Drumul Sării», deoarece pe acest drum se transporta sarea de la Ocnele Mari (Vâlcea), de acum să-l numim «Drumul Renaşterii» sau al «Reînvierii», ca o renaştere spirituală, ca o reînviere a tradiţiilor noastre de secole, precum şi o reînviere a credinţei creştine în vatra comunei noastre, aşa cum era cu secole în urmă sub ocrotirea Mănăstirii Tismana sau a Mănăstirii Bistriţa! Evenimentul de azi mai are şi o importanţă privind rolul bisericii în educarea oamenilor, aşa cum se petreceau lucrurile acum 200 de ani, când Părintele Stănilă era învăţător la tinereţe şi cantor la bătrâneţe, aşa cum este scris pe crucea acestuia! Autorităţile publice locale din comună împreună cu bisericile şi cu slujitorii acestora, dar şi cu cât mai mulţi credincioşi, să reaprindem flacăra speranţei şi să întărim rolul de sprijinitor al credinţei creştine! La noi în comună, la unele biserici se fac reparaţii, cum se întâmplă, de exemplu, la Biserica din Lazuri unde ne gândim şi la un prăznicar! Onorată asistenţă şi iubiţi credincioşi, să admirăm strădania celor care au ctitorit acest sfânt lăcaş, pentru că sunt convins că din Împărăţia cerurilor şi cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru va vedea hărnicia şi dăruirea semenilor noştri, care ne întăresc să privim cu încredere spre ziua de mâine! Vă mulţumesc tuturor pentru participare şi vă doresc să aveţi sănătate, dar, doresc să fim şi mai aproape de biserică şi de slujitorii ei, aşa să ne ajute Dumnezeu”, după care edilul comunei a subliniat dorinţa de a fi şi pe mai departe omul care sprijină viaţa bisericească şi dezvoltarea armonioasă a localităţii, domnia sa dovedindu-se de atâtea ori un promotor al vieţii culturale din comuna Scoarţa!
Din aceleaşi izvoare vii ale moralei teologiei dogmatice, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, adresându-se slujitorilor bisericii şi reprezentanţilor autorităţii publice locale a început prin a spune: ,,În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, AMIN! Preacucernice Părinte Protoiereu, preacucernici părinţi, domnule primar, iubiţi fraţi şi surori! Nimic nu este mai frumos decât o slujbă bisericească pentru sfinţirea unei biserici! Aceste momente sunt unice în viaţa noastră! Se întâmplă ca o dată într-o generaţie sau la două generaţii să avem asemenea bucurii! Deci, cam de la 1700 putem să vorbim despre localitate pentru că vatra satului începe mai devreme şi aici au fost ortodocşi cu mult înainte de data aceasta! Deci, de la 1700 biserica de lemn a continuat să dăinuiască aici şi mai apoi, cu grija înaintaşilor dumneavoastră şi cu grija celui care a fost sprijinitorul acestei biserici, iată, s-a refăcut din nou «lanţul de legătură» dintre noi şi strămoşii noştri! O biserică este construită pentru oameni, pentru că Dumnezeu doreşte ca să locuiască în mijlocul nostru…”, arătând că un ierah de ţinută ştie să afle inimile oamenilor! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here