Ministrul Învățământului Superior din Marea Britanie, Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova. «LAUDATIO», prezentat la festivitatea solemnă de către ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei

104

Aşa cum am spus, la propunerea Consiliului de Studii Universitare (CSUD) de pe lângă Universitatea din Craiova şi sub înaltul patronaj al Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, marţi, 18 septembrie 2018, în Aula «Nestor Vornicescu» a Facultăţii de Teologie din Craiova, strada Brestei nr. 24, s-a desfăşurat festivitatea decernării Titlului de Doctor Honoris Causa, Excelenţei Sale, dr. Robert Halfon, ministru de stat pentru Învăţământul Superior, Aptitudini, Ucenicie şi Carieră în cadrul Departamentului de Educaţie din Cabinetul Premierului britanic, Theresa May.

Robert Halfon – omul şi personalitatea
Propunem acest «LAUDATIO», prezentat de către ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la festivitatea solemnă de la Craiova, în care a început prin a spune că evenimentul desfăşurat este prilej de aleasă bucurie, însoţindu-se cu emoţia unui nou îneput de an universitar, în cea mai înaltă instituţie de învăţământ din Cetatea Băniei, când a spus: “Gândul şi urările noastre de bine se însoţesc de propunerea certificării unei trainice legături academice, prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii din Craiova, la propunerea Consiliului pentru Studii Universitare De Doctorat (CSUD), Excelenţei Sale Dl. Robert Halfon, ministru de Stat pentru Înăţământul Superior, Aptitudini, Ucenicie şi Carieră în cadrul Departamentului de Educaţie, din cabinetul Premierului Theresa May. Dl. Robert Halfon s-a născut la data de 22 martie 1969, în districtul Westminster din Londra, Marea Britanie. Educaţia şi-a început-o la «Highgate School», continuând mai apoi ca student la «University of Exeter». Aici a obţinut o diplomă de licenţă în Studii Politice. Este absolventul unui stagiu de studii masterale în Politici Ruseşti şi Est Europene. În perioada studiilor universitare a fost numit preşedinte al Asociaţiei Conservatorilor din cadrul Universităţii londoneze. Tot în această perioadă, a îndeplinit statutul de membru permanent al Uniunii Naţionale a Studenţilor pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. După finalizarea studiilor s-a implicat tot mai mult în activităţile educative şi politice din UK, activând ca membru în Partidul Conservator. A fost ales prima dată Deputat în Camera Comunelor din Parlamentul Marii Britanii, în anul 2010. În anul 2015 a fost desemnat Ministru Fără portofoliu, iar în perioada 2016-2017 a fost numit ministru de Stat pentru Învăţămantul Superior, Aptitudini, Ucenicie şi Carieră în cadrul Departamentului de Educaţie în Parlamentul Marii Britanii. În decursul activităţii sale de om politic a desfăşurat mai multe campanii de promovare a învăţământului universitar şi de masă, precum şi numeroase activităţi de sprijinire a mediului social şi de afaceri.

Viziuni privind valorificarea învăţământului vocaţional
În calitate de ministru de Stat pentru Învăţământul Superior, dl. Robert Halfon oferă o imagine clară asupra personalităţii complexe şi a realelor sale calităţi profesionale prin care s-a remarcat în mediul educaţional şi politic englezesc. Înainte de preluarea acestui portofoliu, Dl Halfon a susţinut în Camera Comunelor implementarea unei noi viziuni privind valorificarea învăţământului vocaţional, în vederea promovării şi susţinerii viitorilor beneficiari ai învăţământului superior. În aces sens, Dl. Halfon afirma într-unul din discursurile sale (2010), ţinute în plenul Camerei Comunelor, faptul că «este necesară o transformare a pregătirii vocaţionale în sensul de a oferi tinerilor calităţile necesare prin care să beneficieze de oportunităţi şi locuri de muncă pentru mai târziu». Graţie implementării acestei perspective educaţionale, sistemul educaţional din UK a beneficiat, încă din 2010, de înfiinţarea a numeroase şcoli de ucenici, în care s-au format peste 2 milioane de elevi, care şi-au dovedit ulterior eficienţa în sistemul de lucru englezesc. “În circumscripţia mea, declara dl. Robert Halfon, am experimentat succesul învăţământului vocaţional şi al şcolilor de ucenici de primă mână. Am muncit din greu pentru înfiinţarea în cadrul Universităţii de Învăţământ Tehnic (University Tehnical Collage) a noi profile de specializare pentru tinerii cu vârste între 14 şi 19 ani, cu specializări în informatică, ştiinţă şi inginerie. Harlow Collage beneficiază, de asemenea, de o şcoală vocaţională foarte bună pentru ucenici, care a oferit sute de oportunităţi pentru tineri”, a precizat Mitropolitul Olteniei, după care a remarcat faptul că datorită laborioasei sale activităţi în domeniul învăţământului vocaţional şi de ucenicie, dl. Halfon a primit din 2016 portofoliu de ministru pentru Învăţământul Superior, Aptitudini, Ucenicie şi Carieră în cadrul Departamentului de Educaţie, din cabinetul Premierului Theresa May.

Preocupări concrete dedicate sistemului educaţional din Marea Britanie
A mai fost subliniat faptul că alături de această lăudabilă pasiune pentru învăţământul vocaţional, Excelenţa Sa, Robert Halfon a cultivat şi alte preocupări concrete dedicate sistemului educaţional din Marea Britanie, între acestea numărându-se un interesant Proiect de Lege, prezentat în Camera Comunelor (20 decembrie 2017) şi ulterior publicat, legat de situaţia asistenţei maternale şi adopţiei. Domnia sa, marşând în special pe importanţa preţuirii tinerilor în cadrul sistemului maternal, a îngrijirii maternale şi a sistemului de îngrijire maternală. Viziunea articulată în proiectul de lege are în vedere un întreg ansamblu de valori socotit în perfectă armonie cu posibilitatea de șanse pentru viitor în rândul tinerilor. Spre deosebire de vechile încercări de îmbunătățire ale acestui sistem, PERSOANA devine pentru dl. Robert Halfon element cheie al procesului de ascensiune educațională şi bazându-se pe această convingere, în numeroasele sale abordări și analize socio-educative, Robert Halfon reiterează îndemnul autentic de prețuire a tinerilor. Prezența lor se face totdeauna remarcată în contextul diverselor preocupări administrative, deoarece, «Pentru prea mulți copii și tineri această experiență de îngrijire este mai degrabă ceva ce se răsfrânge asupra lor, nefiind nici pe departe pentru ei. De vreme ce legislația și orientările guvernamentale încurajează plasamentul și implicarea tinerilor în deciziile luate cu privire la tutelajul asupra lor, întărind totodată dreptul unei persoane de a contacta familia și serviciile de avocatură, aplicarea acestor drepturi lipsește în fapt. Trebuie să existe o experiență adecvată, folositoare și binevenită, din perspectiva asistenței maternale», atrage atenţia Domnul Robert Halfon, precizând că Proiectul de lege ce vizează subiectul asistenței maternale desfășoară un sistem terţiar de prețuire, preocupare și grijă directă asupra tinerilor şi a îngrijirii efective a acestora, deoarece plasamentul sau asistența maternală oferă un ajutor neprețuit societății. Desigur, nu putem reda cu lux de amănunte întregul «LAUDATIO» prezentat în faţa celor prezenţi de către Mitropolitul Olteniei, de aceea, în finalul acestei prezentări, ne vom axa, cu deosebire, pe unele preocupări legislative ale D-lui Halfon, în privinţa copiilor abandonaţi, (Proiect de lege elaborat în cel de al V-lea Raport al Sesiunii 2017-19, 18 iulie 2018), unde se porneşte de la dreptul șanselor egale în sistemul educaţional și de la convingerea totală că toți elevii, merită o educație de cea mai înaltă calitate, cu toate că sistemul de învățământ de masă are lacunele lui privitoare la slăbirea legăturii dintre familie și școală, şcoala şi familia fiind cele două elemente esențiale din punct de vedere socio-educațional, pe care, în mod paradoxal, societatea modernă, de cele mai multe ori le separă, consecinţele fiind chiar dezastruoase, traducându-se de cele mai multe ori în parametrii abandonului școlar, aflat în continuă creștere. La această provocare, Robert Halfon oferă un interesant proiect de lege în vederea combaterii abandonului școlar şi spune că şcolile nu ar trebui să se grăbească să excludă elevii, ar trebui să fie inclusiv, nu exclusive, părinții și elevii au dreptul să cunoască termenii și derularea exactă a procesului de excludere, părinții trebuie bine informați în momentul în care copilul este exclus din școală, elevii și părinții trebuie să aibă din oficiu un apărător, părinții și elevii trebuie să primească informații clare cu privire la opțiunile alternative, iar fiecare școală trebuie să beneficieze de un sistem propriu de reabilitare a elevilor excluși (exmatriculați), certificat de legislație în vigoare. A mai fost remarcat faptul că D-l Robert Halfon vorbeşte despre necesitatea suplimentării actului educațional pentru copiii care au trecut de vârstă de 16 ani, în special cei aflați în plasamente, deoarece, pentru ei este nevoie de o preocupare suplimentară din partea organelor de competență. Și cum în cadrul sistemului de învățământ de masă, dreptul la educație are plafon vârstă de 16 ani, dl. Robert Halfon invocă necesitatea unei implicări continue a statului în acest segment, în acord cu nevoie de susținere și promovare a copiilor uitați!

Domnul Halfon demonstrează că vocația reprezintă speranța și regăsirea unei nații
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit, dr. Irineu a spus în încheiere că specificul viziunii educaționale promovate de Domnul ministru Robert Halfon, atât în numeroasele sale proiecte de lege, cât și în cadrul sistemului vocațional de competențe și aptitudini, își revendică inspirația din majestuoasa lucrare a venerabilului Kenneth Baker, iar meritul Excelenței sale este acela că asemenea predecesorului său, care în Anglia anilor 1949 punea bazele primelor universități tehnice, a promovat cu ambiție învățământul vocațional, dorind să-l sădească în fiecare oraș al bătrânului Regat. Mitropolitul Olteniei a căutat să scoată în evidenţă personalitatea remarcabilă și complexă a Excelenței sale Dl. Robert Halfon, un om cu o viziune plurivalentă, deoarece Domnia Sa reprezintă o forță a cuvântului pus în lucrare, animat de convingeri statornice și ziditoare. Poziția sa inspiră încredere și demnitate, întrucât se împărtășește fără părtinire și reprezintă crezul poporului pe care îl reprezintă. Prin pasiunea pentru educație, construiește sisteme, nu concepte, evidențiază și emite soluții, nu promisiuni. Opera scrisă a d-lui Halfon se remarcă prin structuri bine organizate de texte cu fundament socio-educațional, creditate de riguroasa recenzare a Parlamentului Britanic. Prin mesajul său, Domnul Halfon demonstrează că vocația reprezintă speranța și regăsirea unei nații, în acord cu posibilitățile de creștere și supraviețuire. De aceea: “Prezența Domniei Sale în Cetatea Băniei ne onorează și reprezintă o adevărată oportunitate de promovare a unei legături eficiente întru Universitatea din Craiova și mediul englezesc de învățământ superior, vocațional și de carieră. Preocuparea noastră de a aviza această legătură prin decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa este deplin justificată de valoarea persoanei și a operei Excelenței Sale. Ne revine, astfel, datoria și deosebita onoare să înmânăm D-lui Robert Halfon această Distincție, în calitatea noastră de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, din partea Universității din Craiova”, a încheiat minunatul «LAUDATIO», Mitropolitul Olteniei.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here