Mii de ajutoare de deces, acordate în 2011

108

picture 165Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj a plătit pe parcursul anului trecut un număr de aproape 3.300 de ajutoare de deces pentru pensionarii care au decedat, iar rudele au solicitat sprijin financiar pentru înmormântare, ori pentru rudele de gradul I ale pensionarilor din sistemul public de pensii.

 

Conform Rodicăi Ghimişi, director al Casei Judeţene de Pensii Gorj, instituţia a acordat sume de bani pentru toţi solicitanţii ai căror rude cu statut de pensionari de pe raza judeţului Gorj au decedat. „În anul 2011, am acordat un număr de 3.353 de ajutoare de deces, iar numai în prima lună a acestui an, am acordat deja 200 de astfel de beneficii. Ca o noutate pentru acest an, valoarea ajutorului de deces a crescut de la 2.022 de lei la 2.117 lei începând cu luna ianuarie”, a declarat Rodica Ghimişi. Asiguratul sau pensionarul gorjean beneficiază de acest sprijin financiar în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. În cazul decesului unui beneficiar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Potrivit directoarei Casei de Pensii Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării.

 

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here