Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobate de MENCS

309

Prin Ordinul de ministru nr. 3158/15.02.2016 au fost aprobate Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017. Înscrierile se vor face în două etape, prima urmând să se desfășoare în perioada 29 februarie – 18 martie, iar cea de-a doua în aprilie. De asemenea, a fost elaborată și o procedură referitoare la înmatricularea copiilor care împlinesc 7 ani până la sfârșitul lunii august direct în clasa I.

Potrivit calendarului stabilit de MENCS, astăzi vor fi afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, precum și unitățile/instituțiile unde se va realiza aceasta. În perioada 24 februarie – 3 martie, fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare va trebui să organizeze o “Zi a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate vor putea vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și vor putea purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Tot în această perioadă vor fi organizate în grădinițe întâlniri pentru informarea și consilierea părinților copiilor care urmează să fie înscriși în învățământul primar. În perioada 23 februarie – 16 martie va fi realizată și evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor, evaluare al cărei rezultat va fi comunicat, în scris, părintelui care a solicitat-o. Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere, precum și validarea acestora se va face în perioada 29 februarie – 18 martie. Completarea cererii de înscriere în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, se va face fie online, fie la secretariatul şcolii la care se doreşte înregistrarea copilului. Însă validarea cererii va fi obligatorie, iar acest lucru se va putea face doar la unitatea de învăţământ în cauză, în baza unei programări, zilnic, între orele 08.00 şi 18.00 (luni-vineri) sau între 09:00 şi 13.00 (sâmbăta). În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii vor trebui să depună o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Acestea vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul şcolii. În cazurile în care va fi necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii vor trebui să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se va cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii vor trebui să depună documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. Pe 21 martie comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar va procesa, cu ajutorul aplicației informatice, cererile-tip de înscriere, iar copiii vor fi repartizați la școala de circumscripție. În perioada 22 – 24 martie va avea loc procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor de înscriere la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Pe 25 martie va avea loc, potrivit calendarului, repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățâmânt decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. Până pe 26 martie vor fi afișate, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ, candidații înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. A doua etapă de înscriere va debuta în data de 29 martie, urmând ca în perioada 30 martie – 8 aprilie, părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la aceasta să depună cererile-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei exprimate pentru etapa a doua. Cererile vor fi procesate, la nivelul unităților de învățământ, până în data de 15 aprilie, când vor fi afișate listele finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare. Perioada 18-22 aprilie va fi rezervată centralizării și soluționării de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Înscrieri direct în clasa I, doar în limita locurilor disponibile
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august a anului în curs au obligația de a-i înscrie în învățământul primar în clasa pregătitoare, dar și că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să-i înscrie în clasa pregătitoare doar dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În caz contrar, copiii respectivi vor fi înscriși la grădiniță, în grupa mare. În ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar, din anul şcolar 2016-2107 nu va mai fi posibilă înscrierea în clasa I, fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare. Ministerul Educaţiei rămâne ferm în decizia sa: înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie obligatorie, începând cu anul şcolar 2016-2017 datorită eficienţei demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi şi în diminuarea riscului de abandon şcolar. Respectând dreptul copiilor la educaţie, MENCŞ a elaborat o procedură prin care inspectoratele şcolare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv. Astfel, inspectoratele şcolare trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor şi, după o analiză punctuală, să transmită ministerului o situaţie centralizată, spre aprobare. Pentru aceşti copii, înmatricularea în clasele I, în anul şcolar 2016-2017, se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile. ”Dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă; dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2016-2017”, se precizează în procedura elaborată de MENCȘ. Înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus se face în perioada 22 februarie – 28 februarie 2016. Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online. Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile. MENCȘ va verifica listele cu solicitările de înscriere în clasa I și va transmite la inspectoratele școlare județene aprobarea acestora până la data de 10 martie 2016. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie – 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here