Metodologia de desfășurare a examenului de definitivare în învățământ, publicată în Monitorul Oficial

625

Noua metodologie de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar a fost publicată, săptămâna trecută, în Monitorul Oficial. Documentul vine cu o serie de modificări.

Ca și până acum, examenul va avea două etape. Prima etapă este eliminatorie și va consta în susținerea a două inspecții școlare de specialitate și evaluarea portofoliului profesional personal al candidaților; cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă. Inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioada prevăzută în Calendar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. Ca noutate, în metodologie se precizează că prima inspecție se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecție în semestrul al II-lea. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile.
Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen și se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului școlar în care susține proba scrisă. Portofoliul este particularizat pentru una din clasele/ grupele din norma didactică a candidatului și evaluează nivelul de competență didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie și elemente de psihologie școlară în vigoare, corespunzătoare funcției didactice ocupate. Portofoliul se poate realiza și pe baza activităților privind predarea-învățarea-evaluarea în sistem blended learning/online. În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, probele din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie. Ca și în vara acestui an, proba scrisă va începe la ora 09.00, nu la 10.00, ca în anii trecuți. Pentru a putea participa la proba scrisă, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră. Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ, are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.
Candidații aflați pentru prima dată în situația efectuării stagiului practic se pot înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învățământ preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, și pot susține proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă. Perioada suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult 3 ori.
Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 de lei la unitatea de învățământ desemnată centru de examen.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here