MEN caută profesori evaluatori pentru manualele din învăţământul primar

243

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat apelul pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru învăţământul primar, valabile din anul şcolar 2014-2015. Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în perioada 28 martie – 6 mai.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale, rolul evaluatorilor este acela de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar care vor concura la selecţie. Din grupurile de evaluare pot face parte cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, care activează la catedră. Prioritate au cadrele didactice cu gradul didactic I sau II, care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces şi care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul precizat sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei. Disciplinele pentru care se organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar sunt cele cuprinse în planurile-cadru pentru clasele I şi a II-a: Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba modernă 1 şi Religie. „Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura doar pentru o singură disciplină dintre cele menţionate în apel şi va trebui să menţioneze explicit care este aceasta”, se precizează în comunicatul MEN. Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în perioada 28 martie – 6 mai. Astfel, înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 28 martie – 28 aprilie (aplicaţia va fi disponibilă începând cu data de 28 martie, ora 9:00, până pe 28 aprilie, ora 24:00). Selecţia candidaţilor va avea loc în intervalul 29 – 30 aprilie, urmând ca rezultatele selecţiei să fie anunţate, individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în perioada 30 aprilie – 6 mai. Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma dedicată, aflată pe website-ul www.rocnee.eu, subsecţiunea Apeluri.  La încheierea sesiunii de evaluare, evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care au demonstrat competenţă şi eficienţă/performanţă în activitatea desfăşurată, vor fi încadraţi în Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare, principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile următoare.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here