MEN a publicat modele de teste pentru Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

242

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a postat vineri, 28 martie, pe site-ul http://subiecte2014.edu.ro/2014/, modele de teste pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2013-2014. Testele au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în luna mai.

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică. În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.

Două sesiuni de evaluare
Evaluările se vor desfăşura, în două sesiuni, în luna mai. În prima sesiune, elevii de clasa a II-a vor fi evaluaţi pe 6 mai la limba română (scris şi citit), pe 7 mai la limba maternă (scris şi citit) şi pe 8 mai la matematică. Cei din clasa a IV-a vor da pe 13 mai testul la limba română şi limba maternă şi pe 14 mai la matematică. Elevii care au urmat cursurile clasei a VI-a vor fi testaţi pe 14 mai la materia limbă şi comunicare, iar pe 15 mai la matematică şi ştiinţe. În sesiunea a doua, elevii de clasa a II-a vor fi evaluaţi pe 20 mai la limba română (scris şi citit), pe 21 mai la limba maternă (scris şi citit) şi pe 22 mai la matematică. Evaluarea celor de clasa a IV-a este programată pe 28 mai la limba română şi limba maternă şi pe 29 mai la matematică, în timp ce copiii din clasa a VI-a vor trece prin emoţiile testelor pe 27 mai la materia limbă şi comunicare şi pe 28 mai la matematică şi ştiinţe.

Notele nu vor fi trecute în catalog
În urma administrării testelor pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, respectiv a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi însă valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. După administrarea testelor la clasa a IV-a se realizează eşantionarea unităţilor de învăţământ din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a fiind o evaluare standardizată şi având ca scop furnizarea datelor şi a dovezilor necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here