Membrii Sindicatului „Sănătatea” Gorj, recalificaţi printr-un proiect european

300

Sindicatul „Sănătatea” Gorj derulează, la nivelul judeţului nostru, un proiect european de recalificare profesională. Valoarea proiectului este de 1.279.258,24 lei, fonduri europene, 2% din această sumă fiind contribuţia sindicatului. La ora actuală, sunt în desfăşurare cursurile de: operator, introducere şi validare date, la care participă 20 cursanţi; coafură, manichiură şi pedichiură – 21 cursanţi; infirmieră – 26 cursanţi. La sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului vor fi calificaţi şi recalificaţi 111 angajaţi ai sistemului sanitar gorjean.

„Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe o piaţă a muncii în continuă schimbare” este un proiect european câştigat de Sindicatul „Sănătatea” Gorj. Valoarea proiectului este de 1.279.258,24 lei, fonduri europene, 2% din această sumă fiind contribuţia sindicatului. Prin proiectul european al Sindicatului „Sănătatea” Gorj se oferă posibilitatea formării profesionale continue a angajaţilor din diverse domenii de activitate prin participarea la cursuri de calificare şi recalificare, validate prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii şi facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Potrivit lui Ion Măruţă, preşedintele Sindicatului „Sănătatea” Gorj spune că „având în vedere că perioada de implementare a proiectului se va încheia la data de 31 mai, realizările la această dată sunt: 167 de persoane au participat la sesiunile de consiliere şi orientare profesională pentru angajaţii din sectorul medico-sanitar la nivel de judeţ, iniţial fiind programate 150 de persoane. Cât priveşte „Realizarea programelor de calificare şi recalificare”, avem 44 de persoane care au absolvit cursurile de operator introducere şi validare date, care şi-au primit certificatele de absolvire”.

Cursuri în desfăşurare
La ora actuală, sunt în desfăşurare cursurile de: operator, introducere şi validare date, la care participă 20 cursanţi; coafură, manichiură şi pedichiură – 21 cursanţi; infirmieră – 26 cursanţi. La sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului vor fi calificaţi şi recalificaţi 111 angajaţi ai sistemului sanitar gorjean. În cadrul acestui proiect sunt sprijiniţi mai ales angajaţii necalificaţi, cu un nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii, o măsură pentru stimularea implicării şi menţinerii acestora la cursurile de formare profesională fiind acordarea de subvenţii în momentul absolvirii cursurilor şi obţinerii certificatelor de calificare. Cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului Sindicatului “Sănătatea” Gorj se adresează tuturor angajaţilor din sistemul sanitar.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului „Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe o piaţă a muncii în continuă schimbare” îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor, prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii şi facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Obiectivele specifice – operaţionale ale proiectului sunt: promovarea accesului angajaţilor la programe de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete; certificarea calificării angajaţilor, corespunzătoare necesarului de calificări identificate pe piaţa forţei de muncă, prin furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare; acordarea de sprijin şi stimulente angajaţilor, în vederea participării la FPC; oferirea de servicii de orientare şi consiliere în cariera angajaţilor; organizarea unei campanii de promovare la nivel judeţean adresată angajaţilor şi angajatorilor, privind beneficiile participării la programele de FPC care oferă calificare completă; – sprijinirea activităţilor inovatoare privind accesul şi participarea la programe FPC a angajaţilor, pentru dobândirea de noi competenţe şi a unei calificări complete.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here