Medicii gorjeni vor primi calificative precum elevii din clasele primare

142

mediciMinisterul Sănătăţii a publicat ordinul privind criteriile de evaluare a performanţelor profesionale a angajaţilor din sistemul sanitar. Potrivit acestora, angajaţii din cadrul serviciilor publice deconcentrate şi din unităţile sanitare publice de la stat vor fi evaluaţi anual şi, în funcţie de performanţele individuale, vor primi calificative.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale: între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător, 2,01-3,50 – satisfăcător, 3,51-4,50 – bine, 4,51-5,00 – foarte bine. În proiectul de ordin se arată că pentru funcţiile de execuţie, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale vizează cunoştinţele şi experienţa profesională, promptitudinea şi operativitatea în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului, calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate, asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină, intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum, adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate, cât şi condiţii de muncă. De asemenea, pentru funcţiile de conducere, se vor utiliza şi alte criterii, printre care deţinerea de cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii, capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea, capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului, capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente. Totodată, persoanele angajate ca debutanţi nu vor avea parte de evaluarea performanţelor profesionale. Debutanţii vor fi evaluaţi şi li se vor acorda calificative după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here