Mediatorii sociali, pregătiţi de recrutarea femeilor rrome

160

femei rromePrimăria Municipiului Târgu-Jiu a derulat în perioada 20 iulie -20 august 2011 cursuri de formare pentru profesia de mediator social. În acest sens, au fost atestaţi un număr de şase mediatori sociali pentru etnia rromă, persoane care, timp de 11 luni vor practica această profesie în cadrul Centrului de Incluziune Târgu-Jiu.

În cadrul proiectului “BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome”, care este implementat împreună cu şapte parteneri din două regiuni ale ţării, reprezentanţii au parcurs o serie de etape. “Am finalizat o etapă privind selectarea şi calificarea viitorilor mediatori sociali. În perioada 20 iulie – 20 august au avut loc cursurile pentru viitorii mediatori sociali, iar în urma examenului care a fost susţinut în data de 25 august au fost promovaţi toţi cei şase mediatori care au parcurs întregul program integrat. Începând cu luna septembrie, se vor încheia contracte de muncă pentru aceşti mediatori”, a declarat Corina Şuţă, şef Birou Programe Politici Comunitare din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. În următoarele două luni, mediatorii vor selecta grupul ţintă format din 120 de femei de etnie rromă din municipiul Târgu-Jiu. Pentru aceste femei, se vor face o serie de studii vis-a-vis de profilul studiilor în care vor fi calificate. În luna decembrie, aceste cursuri vor fi acreditate, urmând ca femeile să participe la cursuri, iar ulterior să primească această calificare. La finalul proiectului se va organiza un târg de muncă pentru a se încerca integrarea femeilor care au absolvit aceste cursuri de formare profesională.

Proiect inter-judeţean

Viitorii mediatori sociali de etnie rromă au învăţat cum să-şi valorifice competenţele şi abilităţile în vederea integrării pe piaţa muncii a 120 de femei rrome inactive profesional. Aceste activităţi sunt organizate în cadrul proiectului “BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2: “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Proiectul este implementat de către municipiul Reşiţa în parteneriat cu municipiile Timişoara, Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, Universitatea de Vest din Timişoara, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Caraş-Severin, Asociaţia Parudimos.

Instruiţi în buna comunicare

În cadrul cursurilor, au avut loc mai multe tipuri de activităţi: identificarea nevoilor specifice fiecărui modul, aplicare de instrumente de lucru specifice, activităţi de învăţare individuale şi de grup, focus-grupuri, jocuri de rol, dezbateri, prezentări de situaţii problemă şi valorificarea experienţei personale şi profesionale a fiecăruia dintre participanţi. Următoarea etapă a proiectului a vizat acreditarea unui curs de formare de mediator social conform standardelor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. În urma evaluării finale care a avut loc pe 25 august, în prezenţa unei comisii desemnate de către AJPS Caraş-Severin, Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor au fost atestaţi şase mediatori sociali pentru etnia rromă. Timp de 11 luni, ei vor practica această profesie în cadrul Centrului de Incluziune şi al Primăriei Târgu-Jiu.

Mediatorii sunt optimişti

Constantin Baldovin, este din cartierul Obreja, şi e unul dintre cei şase mediatori sociali care s-au arătat deschişi de participarea la acest proiect şi care va încerca să facă tot posibilul spre atragerea de femei rrome care să fie calificate într-o meserie. “Am venit la acest curs în speranţa că voi putea să îi ajut pe cei din etnia rromă. Cunoştinţele dobândite la curs ne vor ajuta în continuare pe toţi cei şase mediatori sociali să facem o treabă bună deoarece comunităţile noastre de rromi chiar au nevoie de sprijinul nostru. Ştiu ce se întâmplă în comunităţi, şi poate ajutăm la schimbarea mentalităţii femeilor rrome deoarece ele trăiesc după nişte principii mai vechi şi nu au şcoală, nu au permisiunea de a munci căci tradiţia cere ca femeia să stea acasă şi bărbatul să îi aducă tot ce îi este necesar. Asta se învaţă din copilărie, dar sperăm să le aducem la aceste cursuri de calificare, să le găsim o meserie potrivită, dar şi angajatori dornici să acorde sprijin femeilor rrome, pentru că în afară de vânzarea de haine vechi, ele alte meserii nu prea au. Sperăm să găsim sprijin şi la angajatori, la autorităţile locale, dar înainte trebuie să găsim cele 120 de femei, să le formăm, să le dăm o calificare, şi o diplomă”, a declarat Baldovin.

5 programe de calificare

Cele 120 de femei rrome selectate vor avea vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, care nu au o calificare de bază sau deţin o calificare însă nu este solicitată pe piaţa muncii cu sprijinul mediatorilor sociali. În luna decembrie se vor acredita cele cinci programe de calificare de care vor beneficia femeile selectate, programe ce vor cuprinde 150 de ore de pregătire/cursant de specialitate. Ulterior, o parte dintre acestea vor fi integrate pe piata muncii, iar firmele angajatoare vor primi subvenţii pentru fiecare femeie pe care o vor angaja.Totodată, în cadrul acestui proiect va fi înfiinţat un centru de incluziune socială (CIS) ce va avea ca scop consilierea şi oferirea de informaţii şi sprijin pentru realizarea de planuri individualizate pentru femeile rrome, identificarea unor soluţii, împreună cu autorităţile, pentru dificultăţile cu care se confruntă femeile din etnia rromă.

Izabella Plăstoi

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here