Mediatori sociali, formaţi în Primăria Târgu-Jiu

294

Primăria Municipiului Târgu-Jiu, în calitate de partener al proiectului „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, recrutează persoane de etnie rromă pentru formarea în profesia de mediator social.

Criteriile de selecţie în alegerea acestor persoane sunt deţinerea de minim studii medii, să fie persoană inactivă pe piaţa muncii, să posede cunoştinţe de utilizare a computerului, să posede excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi negociere, precum şi reale aptitudini pentru lucrul în echipă. Candidaţii admişi vor obţine formare gratuită pentru profesia de mediator social (atestat CNFPA), remunerare pe perioada derulării activităţilor proiectului conform contractului de muncă încheiat timp de 11 luni, experienţă de participare într-un proiect inter-regional finanţat prin Fondul Social European.

Dosarul de candidatură se depune în intervalul calendaristic 21-23 martie, între orele 08:00 şi 16.00, la Registratura din cadrul sediului Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here