Mecanismul pentru o tranziție justă este o oportunitate de dezvoltare și diversificare economică pentru județul Gorj

14838

În contextul depunerii cererii de asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de tranziție teritorială pentru finanțare prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale la Secretariatul General al Guvernului, în calitate de Autoritate Coordonatoare, solicitarea României a fost aprobată de Comisia Europeană.
Expresii și Cuvinte cheie: Mecanismului pentru o tranziție justă, Fondul pentru o tranziție justă, Program Operațional, Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, Organism intermediar, Comisia Europeană. Județul Gorj se numără printre regiunile eligibile pentru finanţare europeană nerambursabilă în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă, care va contribui la mobilizarea unor sume consistente în perioada 2021-2027 în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Pactului Verde European, ce prevede transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și reprezintă cel mai ambiţios proiect al Comisiei Europene.
României îi vor fi alocate 10,11 miliarde de euro, iar în plus va beneficia de 757 de milioane de euro din Fondul pentru o tranziție justă (fiind al treilea cel mai mare beneficiar după suma alocată).
Accesul la această resursă de finanțare se realizează prin pregătirea unor planuri de tranziție justă (pe o perioadă de zece ani), care vor fi gestionate printr-un Program Operațional dedicat.
Guvernul României a adoptat deja un memorandum privind măsurile necesare operaționalizării Fondului pentru o tranziție justă, iar Comisia Europeană a aprobat cererea României pentru acordarea de sprijin în pregătirea planului său teritorial pentru o tranziție justă.
„Orice strategie elaborată în prezent trebuie pusă în contextul tranziției energetice, iar această transformare trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenția cuvenită sectoarelor care se confruntă cu cele mai mari provocări.
Fondul pentru o tranziție justă le va oferi, de exemplu, sprijin lucrătorilor să își dezvolte aptitudinile și competențele, va sprijini IMM-urile, dar va crea și oportunități economice care vor genera noi locuri de muncă.
De asemenea, va sprijini investițiile în eficiența energetică. Am ajuns în punctul în care România nu-şi mai poate permite să piardă bani europeni, iar aceste sume sunt vitale pentru viitorul Gorjului“
„Un dialog coerent și constructiv cu părțile interesate este esențial pentru fundamentarea acțiunilor Guvernului României, astfel încât să ajungem la o viziune comună cu privire la modalitățile de realizare efectivă a tranziției la nivel local“.
În acest context, constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară la nivelul județului Gorj, constituită din acele localități care sunt și vor fi afectate și pe care propun să se numească, ,,Jiul de Sus”, devine vitală pentru atragerea resurselor de finanțare nerambursabile pentru că aceasta va avea mari șanse să devină Organism intermediar în gestionarea proiectelor finanțate din această resursă.
Din păcate, acest proiect nu a fost nici măcar dezbătut la nivelul consiliilor locale, nu am avut trecere nici la Consiliul Judeţean, deși există inițiative depuse încă e la sfârșitul anului 2018. Vreau să cred că de această dată vom avea înţelepciunea de a da curs acestui proiect salvator, pentru că nu mai putem sta pur şi simplu cu mâinile-n sân uitându-ne la declinul Gorjului!

Informații suplimentare
Următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (2021-2027) va investi substanțial în obiectivele legate de climă și de mediu.
Comisia Europeană a propus ca 25% din valoarea totală a bugetului să fie procentul destinat acțiunilor climatice și cheltuielilor legate de mediu efectuate în cadrul diferitelor programe.
Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie destinat să ajute Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, urmând a asigura un sprijin specific menit să mobilizeze cel puțin 100 de miliarde de euro pentru cele mai afectate regiuni, prin intermediul a trei piloni:
1) Fondul pentru o tranziție justă, care va oferi granturi prin intermediul cărora se vor mobiliza 30 – 50 miliarde de euro pentru transformarea socială și economică a regiunilor cu tranziție justă. Fondul este destinat regiunilor unde un număr semnificativ de persoane lucrează în industria mineră sau unde funcționează industrii cu emisii mari de gaze cu efect de seră;
2) un program dedicat în cadrul InvestEU, care va atrage investiții private de până la 45 miliarde de euro (de exemplu, poate fi vorba despre proiecte pentru decarbonizare, diversificarea economică a regiunilor, energie, transport și infrastructură socială);
3) o facilitate de împrumut în cadrul sectorului public, care va mobiliza investiții (în infrastructura de energie și transport, rețele de termoficare, renovarea clădirilor, etc.) în valoare de 25 – 30 miliarde de euro;
În următoarele luni, până la sfârșitul anului 2020, Comisia va oferi sprijin specific pentru a ajuta statele membre în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă.
Statele membre vor avea rolul principal în elaborarea și finalizarea planurilor teritoriale de tranziție justă, în strânsă consultare cu părțile interesate relevante de la nivel național, regional și local, asigurându-și rolul decizional pentru tranziție.
Planurile vor fi apoi transmise Comisiei Europene spre aprobare.
Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Europeană, Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galați și Mureș sunt județele din România eligibile pentru finanțare europeană nerambursabilă din Fondul pentru o tranziție justă.
M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here