MEC organizează selecție pentru completarea Corpului de Experţi al Serviciului Control

775

Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă – școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020. La nivelul județului Gorj sunt disponibile patru locuri, două pentru învățământul special/CSEI și două pentru CJRAE.

Experții Corpului de Experți sunt cadre didactice cu experiență în învățământ și în activitatea managerială, formați în domeniul controlului și selectați de către Corpul de Control. Aceștia exercită activitatea de control la solicitarea Corpului de Control și doar în baza ordinului de serviciu emis de Corpul de Control. Selecția se va desfășura după următorul calendar: 2 – 16 septembrie 2020 – etapa administrativă (încărcarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 4, alin (2) din metodologia de selecție), 23 septembrie 2020 – afişarea listei cuprinzând candidaţii admişi în etapa administrativă, 24 septembrie – 4 octombrie 2020 – Etapa de evaluare a probelor practice, 7 octombrie 2020 – afişarea rezultatelor evaluării probei practice, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni, înainte de contestații, 8 – 9 octombrie 2020 – depunerea contestațiilor, 12-14 octombrie 2020 – soluționarea contestațiilor, 19 octombrie 2020 – afișarea listei finale a candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni, 30 octombrie 2020 – emiterea ordinului de ministru privind componența actualizată a Corpului de Experți. Corpul de Experți al Corpului de Control a fost înființat prin ordinul de ministru nr. 5.534/28.11.2005. Componența sa a fost actualizată, succesiv, prin ordine de ministru, în anii 2007, 2012, 2018 și 2019.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here