Măsurile de executare silită, instituite de DGFP Gorj în iulie

183

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice(DGFP) Gorj şi-au intensificat acţiunile de recuperare a obligaţiilor fiscale restante prin aplicarea tuturor măsurilor de executare silită. Astfel, pentru recuperarea obligaţiilor bugetare restante, în luna iulie 2012 au fost comunicate debitorilor 2.749 somaţii pentru o valoare a creanţelor bugetare de 14.360.909 lei.

Au fost astfel înfiinţate 1.197 popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale agenţilor economici şi 432 popriri pe veniturile terţilor. Organele de executare silită au procedat la identificarea şi indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitorilor aplicând în luna iulie 2012 un număr de 45 sechestre asupra acestor bunuri.

Maşini şi apartamente, sechestrate
Bunurile imobile asupra cărora au fost instituite sechestre sunt în general clădiri, apartamente, spaţii de producţie şi terenuri aferente situate în zone unde potenţialii cumpărători pot fi interesaţi de achiziţionarea acestora, iar cele mobile sunt în general maşini, utilaje şi diverse aparate. “În vederea valorificării bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a procedat la evaluarea acestora de către organele specializate selectate de instituţia noastră”, a precizat Luminiţa Penciu, purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj. Pentru debitorii ale căror creanţe fiscale nu au fost stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru sunt organizate licitaţii în vederea valorificării bunurilor sechestrate şi a recuperării obligaţiilor bugetare restante. În ce priveşte veniturile încasate la bugetul general consolidat al statului, în luna iulie Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a realizat planul în procent de 103,08 %, ocupând un loc fruntaş pe ţară.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here