Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

215

Având în vedere ultimele evenimente ce au avut loc la nivel naţional, dar şi cele petrecute anul trecut în judeţul Gorj, generate de explozii, cu consecinţe din cele mai grave, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, reaminteşte regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatării de multe ori în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire, urmată de apariţia unor evenimente nedorite. În acest scop este necesar ca principalele reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece, să fie respectate. Astfel, sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate (burlane, uşiţe la focar, cenuşar). Înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare. Curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar decât o dată la două luni. Este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor. Pe timpul funcţionării sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise; de asemenea, se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile. Lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică este interzisă. Lemnele, cărbunii sau alte materiale combustibile nu trebuie depozitate pe sobe sau în preajma lor, iar cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar. Părinţii sunt sfătuiţi să nu lase copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă; urmarea este, de regulă, jocul acestora la sobă, căderea jarului pe podea şi incendierea locuinţei, iar în cele mai multe cazuri copiii mor asfixiaţi, neavând pe unde să iasă. Este interzisă: menţinerea în funcţiune a sobelor care scot scântei pe coş, din cauza construcţiei defectuoase sau a folosirii lor neraţionale; racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc.; racordarea sobelor la canale sau burlane de ventilaţie; curăţirea cu benzină, neofalină, petrol etc. a duşumelelor şi a oricărui alt obiect în camerele în care încălzirea se realizează cu sobe; folosirea reşourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curent, supradimensionarea siguranţelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu liţă, conectarea marilor consumatori pe circuite subdimensionate, improvizaţii pe circuitele electrice.

Atenţie la centralele de apartament
Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament, se va efectua, în mod obligatoriu, de personalul autorizat al unei societăţi autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) şi de producătorul centralei termice respective şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripţiile Tehnice ISCIR în vigoare. Proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate A.N.R.G.N.. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a desfăşurat şi desfăşoară activităţi de informare a populaţiei despre riscul reprezentat de improvizaţii la instalaţiile electrice şi de gaze în cadrul campaniei „R.I.S.C. – Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here