Manipularea pandemică şi politica dominaţiei totale asupra lumii! – ,,Treziți-vă! Este al treilea război mondial. Este moarte. Este genocid. Doar 10% vom supraviețui – cei cu credință și cu gândire mântuitoare”!

851

Intenţia mai mult sau mai puţin voalată de a folosi metode dintre cele mai bizare şi mai pline de inventivitate malefică în vederea manipulării populaţiei prin propagandă politică sau prin canale mediatice de la nivelul unor comunităţi locale, până la nivelul unor ţări sau chiar până la nivel global, au existat dintotdeauna, dar, în epoca exploziei informaţionale şi a perfecţionării «artei» dezinformării prin cifre statistice «fabricate» în laboratoare specializate, acestea au depăşit contextul sloganului antic potrivit căruia «poporul poate fi condus dacă are pâine şi circ», atât de mult folosit în perioada medievală sau în modernitate şi post-modernitate, pentru ca începând cu ultimele trei decenii, după căderea comunismului în Europa, dar mai ales în ultimii ani, când a fost lansată «parodia pandemică» de către cercurile financiare mondiale în «cârdăşie» cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, globaliştii să ajungă să-şi perfecţioneze metodele şi mijloacele de a controla mulţimile de oameni autohtoni sau migranţi şi de a-şi extinde fără scrupule dominaţia. De la politicieni care excelează prin demagogie colorată cu adeziuni partinice până la conducători ale grupurilor minorităţilor etnice, lingvistice, sexuale, pseudo-religioase sau de altă natură, de la miliardarii lumii până la sportivii care se vând şi se cumpără ca o marfă, de la actorii sau circarii din industria divertismentului până la semianalafabeţii cocoţaţi în funcţii plătite gras, parcă mai mult ca niciodată, arta manipulării capătă o dimensiune planetară, prin sloganul drepturilor şi libertăţilor individuale, pe care societatea capitalistă le-a ridicat până la nivelul unor principii de viaţă!

,,Ceea ce mă interesează cu adevărat este dacă Dumnezeu a avut de ales când a creat lumea”! (Albert Einstein)
În acest context, o serie de documente ale unor conferinţe internaţionale confirmă şi întăresc dreptul individual deplin de a refuza un tratament sau o manoperă medicală declarată a fi în folosul sănătăţii omului, desigur, pentru a analiza cu atenţie în ce măsură acest drept se bucură de protecţie autorizată, pentru a înţelege mai bine noţiunile de «tratament medical» şi de «manoperă medicală», dar mai ales pentru a conştientiza faptul că prin «tratament medical» putem înţelege orice intervenţie în sens larg, care este menită să conducă, fie la prevenirea, fie la vindecarea unei boli sau a unei stări pandemice care afectează sănătatea unei persoane sau a unei comunităţi, iar prin «manoperă medicală» se poate înţelege orice intervenţie asupra unui individ, executată de personal medical calificat, în scopul diagnosticării unei boli sau a stabilirii potenţialităţii existenţei unei pandemii în viitor, în general, pentru menținerea vieții unei persoane creată de Dumnezeu! Desigur, nu putem ignora sau minimaliza calitatea de pacient a individului despre ale cărui drepturi şi libertăţi ne întreabăm în ce măsură sunt protejate prin documente internaţionale! Drepturile pacientului individualizat au apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, în contextul abuzurilor medicale desfăşurate de către regimul nazist în lagărele de exterminare, fiind pentru prima oară explicate ca atare, deşi într-o formă mai degrabă simbolică, prin declaraţiile Tribunalului de la Nürnberg. De multe ori, printr-o mediatizare direct interesată şi orientată spre un anumit scop, se vorbeşte despre existenţa unui consimţământ informat, în situaţia supunerii unei persoane unui experiment ştiinţific sau medical, aşa cum este vaccinul sau cum sunt aşa-zisele mijloace ale imunizării, grefate pe principiile definitorii de etică şi moralitate, care sunt dezvoltate de către organizaţii internaţionale sau sunt preluate în tratate internaţionale. În acest sens, obligaţiile medicilor au fost dublate prin drepturile corelative ale pacienţilor, punându-se capăt paternalismului medical asbolut, deoarece drepturile pacienților au la bază două drepturi fundamentale: dreptul la îngrijire medicală şi dreptul la auto-determinare. În primul caz se presupune existenţa unei obligaţii corelative din partea statului de a asigura existenţa unui sistem viabil de sănătate, inclusiv din punct de vedere financiar, a regulilor după care acesta funcţionează, precum şi a personalului calificat, deoarece dreptul la îngrijire medicală presupune accesul egal la serviciile de sănătate. Cu alte cuvinte, vorbim despre interzicerea discriminării după criteriile consemnate în legislaţia internaţională şi europeană de protecţie a drepturilor omului! Eşecul campaniei de vaccinare, mai mult sau mai puţin forţată, se dovedeşte tot mai evident, în condiţiile în care se vehiculează minciuna că ar fi crescut numărul îmbolnăvirilor pandemice în rândul persoanelor nevaccinate, când, în realitate, numărul deceselor a crescut în rândul persoanelor care au trecut prin cea de-a doua şi chiar prin cea de-a treia doză de vaccinare, ceea ce înseamnă că firmele producătoare de vaccinuri comercializate se dovedesc adevărate «fabrici» ale morţii care au ca termen de comparaţie lagărele naziste de exterminare! Mai mult chiar, unii autori sunt de părere că nu există un drept la sănătate, întrucât acesta nu este o noţiune obiectivă, iar nefiind o noţiune ale cărei limite să poată fi stabilite în mod obiectiv, nu ar putea constitui obiectul unui drept fundamental, iar alții consideră că nici dreptul la îngrijire medicală nu poate fi considerat un drept al omului (sic ??!!)!

,,Cel mai important lucru este să nu te opreşti din a-ţi pune întrebări”! (Einstein)
Cu certitudine, orice persoană cu statutul de fiinţă umană este beneficiara acestui drept fundamental, câtă vreme poate exprima un consimţământ valabil, adică nu este minor, dar incapabil de a decide, mai ales dacă nu se află într-o stare de deteriorare sau de pierdere a cunoştiinţei care o lipseşte de posibilitatea de a comunica, în orice fel, cu personalul medical! O serie de probleme juridice ar putea fi invocate în situaţiile în care o persoană este în stare de inconştienţă şi nu-și mai poate comunica alegerile, iar, dacă nu este posibilă stabilirea unei căi de comunicare, chiar şi non-verbale, coerente, se va apela chiar la decizia membrilor familiei, a reprezentantului legal, dacă există, a medicului curant sau, după caz, a unui comitet de etică, local sau naţional! În toate cazurile însă, trebuie respectat dreptul pacientului de a decide asupra propriului corp, dacă şi-a exprimat anterior voinţa printr-un act expres, de preferinţă autorizat sub o formă acceptabilă în statul respectiv, atât cu privire la eventuala obstinență terapeutică sau cu privire la refuzul reanimării. Sunt nenumărate aspectele care stârnesc îngrijorare şi care acutizează frica de moarte, dar din acest labirint al intereselor pandemice, de la o zi la alta, se înteţesc glasurile autorizate care deconspiră vaccinarea anti-Covid ca fiind o pretinsă şi falsă…imunizare, dar care constituie, în esenţă, un genocid planificat! Dacă avem nevoie de argumente autorizate în susţinerea acestei idei, să reţinem faptul că renumitul medic evreu-american Vladimir Zelenko deconspiră şi incriminează vaccinarea Covid în fața unui Tribunal Rabinic şi spune: ,,Treziți-vă! Este al treilea război mondial. Este moarte. Este genocid. Doar 10% vom supraviețui – cei cu credință și cu gândire mântuitoare”, deci, cu alte cuvinte, dr. Vladimir Zelenko avertizează foarte serios asupra unui genocid planetar! Este medic de familie agreat de Consiliul de Administrație de peste 20 de ani şi este descris de către pacienții săi ca fiind membru al familiilor din SUA şi din Israel, ca un apreciat medic de specialitate, consilier pentru Corpul Ambulanțelor Voluntare la «Kiryas Joel» din New York, cel care a elaborat cunoscutul protocol «Zelenko» în baza căruia au fost salvate nenumărate vieți în lumea întreagă. El este cunoscut la New York pentru găsirea unui tratament preventiv foarte eficient pentru Covid-19 şi a publicat numeroase studii de specialitate şi de un înalt nivel ştiinţific, după ce a vindecat mii de persoane din Statele Unite şi din Israel! Cu un curaj demn de apreciat, dr. Vladimir Zelenko explică în fața unui tribunal rabinic – «Beth din», de ce vaccinarea actuală anti-covid este o «erezie» științifică sau, mai bine spus, o făcătură cu mult mai periculoasă decât alte forme de manipulare pentru sănătatea publică! Pe baza unor probe video indubitabile, dr. Vladimir Zelenko face referire la cifrele farmaco-vigilenței din Statele Unite care arată o mortalitate catastrofală a celor mai tineri și avorturi spontane de 8 ori mai multe la femeile gravide. El arată că și dacă întreaga planetă ar avea Covid-19, ar fi maxim 35 milioane de decese, iar dacă s-ar vaccina 7 miliarde de persoane, așa cum preconizează miliardarul Bill Gates, ar fi aproape 2 miliarde de morți!!! Iar, ca un lucru demn de semnalat, el mai spune că mortalitatea a explodat în Israel după campania…reuşită de vaccinare preconizată şi susţinută de către conducătorii acestei ţări care înseamnă «poporul ales al Lui Dumnezeu»! Aşadar, dr. Vladimir Zelenko vorbește despre un genocid planetar și ar fi destul de complicat şi mai ales destul de riscant ca să el fie acuzat de antisemitism, din moment ce vorbește în fața unor rabini! La un moment dat, el compară supraviețuirea în fața vaccinării anti-Covid cu fuga evreilor în Egipt, când numai 10% din poporul evreu de atunci, numai cei cu «credință mântuitoare», au supraviețuit!(VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here