Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul» – «Cămărăşeasca», din Târgu-Cărbuneşti, şi-a sărbătorit Hramul «Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul» – ,,Să luăm exemplul Sfântului Ioan Botezătorul, să fim ascultători faţă de Cuvântul Domnului şi să-l împlinim”!

2243

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua de 29 august 2021, în Duminica a 10-a după Rusalii, Sfânta Mănăstire «Sfântul Ioan Botezătorul» – «Cămărăşeasca», din Târgu-Cărbuneşti, şi-a sărbătorit Hramul, în prezenţa celor aproape trei sute de credincioşi veniţi din toate colţurile judeţului Gorj şi din alte judeţe. După ce sâmbătă seara a fost slujba de Priveghere, în ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al Sfântului aşezământ monahal de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane din Craiova şi ai Protopopiatului Târgu Cărbuneşti, în frunte cu Preacucernicul Părinte lector univ. dr. Ion Sorin Bora, iar la sfârşit a fost oficiat parastasul de pomenire a ctitorilor mănăstirii de pe malul Gilortului! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către prof. dr. Victor Şapcă, iar asistenţa tehnică a transmiterii slujbei şi realizarea imaginilor fotografice au fost realizate de către d-l Ionuţ Cosmin Stanciu, de la Mitropolia Olteniei! Din soborul ales de preoţi slujitori de parohie, am reţinut numele preoţilor: Marian Dumitrescu şi Dan Dulămiţă (Târgu-Cărbuneşti), Adrian Vulpe («Antim Ivireanul»), Gabriel Diaconiţa (Cărbuneşti-sat), Iulian Miloşescu (Jupâneşti), Dumitru Ştoflea (Polovragi), Ionuţ Boantă (Licurici), Grigore Brănescu (Ştefăneşti), Florin Stoenoiu (preot de parohie în Spania) şi preacuviosul Ieroschimonah Isache, preotul de altar al mănăstirii! Ce păcat că pentru fotografia de sfârşit, din faţa mănăstirii, Pr. Nicu Lăzărică, inspirat de filosofia hindusă, a căutat să facă, prin «zărzărică», o deosebire între «casta» preoţilor şi omul dreptcredincios care simbolizează nevoia de comuniune spirituală!

,,Atunci când facem pomenirea «Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul»,
sufletele noastre se întristează”!
În cuvântul de învăţătură, bine gândit şi cu măiestrie prezentat, lector univ. dr. Ion Sorin Bora, director al Departamentului de specialitate al Facultăţii de Teologie din Craiova s-a referit la importanţa acestei sărbători deosebite pentru Oraşul Târgu-Cărbuneşti şi pentru toţi gorjenii, deoarece: ,,Atunci când facem pomenirea «Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul», sufletele noastre se întristează, pentru că atunci vedem răutatea, când vedem păcatul, când vedem nedreptatea, iar aceste lucruri nu ne pot lăsa indiferenţi! Chiar dacă nu ne dăm seama, există această tristeţe care însoţeşte cuvântul nostru despre evenimentul «Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul» cu aproape două mii de ani în urmă, în temniţa din Maherus, când un călău vine în locul în care Sfântul Proroc şi Înaintemergătorul Domnului era întemniţat şi, la porunca tetrarhului Irod Antipa, îi taie capul! Sfântul Ioan Botezătorul, «cel mai mare om născut din femeie», atunci când Mântuitorul a auzit că a murit acest om, Domnul a lăcrimat! Acesta este Sf. Ioan Botezătorul, care se naşte ca un rod al făgăduinţei şi al rugăciunii, din Preotul Zaharia şi din Elisabeta, soţia sa! Pentru că atunci când s-a născut Sf. Ioan, toate rudele şi prietenii s-au veselit, pentru că ştiau că este trimis de la Dumnezeu şi că acesta va fi mare! Această bucurie nu a stat multă vreme, pentru că au început vremuri de prigoană pentru familia Preotului Zaharia, iar Sf. Ioan Botezătorul, încă din pruncie, ştim că a dus o viaţă îngerească, asemenea pustnicilor, şi a dus o viaţă mai presus de trup, am putea spune, în pustie, unde se hrănea cu lăcuste şi cu miere sălbatică! Desigur, ne impresionează şi îmbrăcămintea de care nu se schimba, fiindcă e vorba despre o haină de cămilă, o cingătoare de piele şi sandale în picioare, dar ne impesionează mai ales hotărârea sa de a sluji Lui Dumnezeu, chiar în momente grele! Nu ştim prea multe cuvinte pe care le-a rostit Ioan Botezătorul, însă ştim că atunci când l-a trimis Dumnezeu la râul Iordan ca să boteze, primul său cuvânt a fost: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor», şi mulţi l-au ascultat, mulţi au venit şi au primit acest Botez care simbolizează şi pregăteşte Botezul creştin! Da, mulţi au venit şi l-au ascultat, mulţi s-au pocăit, adică şi-au schimbat felul de a gândi, şi-au schimbat felul de a trăi şi au pregătit venirea Domnului nostru Iisus Hristos! Au venit la el la Iordan şi farisei care se presupune că ştiau bine legea şi acestora Sf. Ioan nu le-a adus cuvinte de laudă, dar le-a adus un cuvânt drept şi iubitor, ca omul care ascultă cuvântul să primească acest cuvânt spre binele lui! Pe aceştia i-a mustrat, zicându-le că sunt «pui de vipere», că sunt făţarnici, mai ales că aceştia, aflând că vine mânia viitoare, au încercat să fugă de dreptatea Lui Dumnezeu! I-a certat şi pe soldaţii care nu duceau nici ei o viaţă după Legea Lui Dumnezeu! Deci, oameni din ce în ce mai mulţi au venit la Iordan, Însuşi Mântuitorul Hristos a venit ca de sub «palma slugii» să primească Botezul la Iordan. Acolo, Sf. Ioan se vede că este cu adevărat smerit, pentru că mărturiseşte: «Nu sunt vrednic să-Ţi dezleg cureaua încălţămintelor! Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, iar Tu vii la mine!». Pentru că Proorocul Ioan tuturor le spunea: «Eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine, adică Mântuitorul Iisus Hristos, vă va boteza cu duh sfânt şi cu foc!». Aşa este, pentru că fiecare dintre noi am primit Taina Sfântului Botez, nu Botezul lui Ioan la treizeci de ani, ci adevăratul Botez despre care Sf. Ioan propovăduia, Botezul cu Duhul Sfânt, căci Săvârşitorul Botezului cu Duhul Sfânt, cum spune Sf. Ioan, este Însuşi Mântuitorul Hristos! De aceea, putem spune că Botezul creştin este superior Botezului lui Ioan, iar oamenii trebuiau să fie pregătiţi! Că multe păcate se făceau în Ţara Sfântă şi multe boli erau, probabil, ca şi astăzi, dar cei care aveau credinţă şi înţelegeau că trebuie să-şi schimbe viaţa în bine, se apropiau de râul Iordan şi primeau sfat şi primeau cuvântul curăţitor de la Sf. Ioan Botezătorul”, a subliniat Părintele Bora.

,,E bine să avem de la Dumnezeu conducători credincioşi, pentru că atunci când un conducător este credincios, mulţi oameni vor să fie şi ei credincioşi”!
În cele din urmă, Preacucernicul Părinte Profesor a informat despre faptul că aflăm din Sfintele Evanghelii că Sf. Ioan nu aştepta doar să vină la el mulţimile, nu avea nevoie de faimă, el căuta Împărăţia Cerurilor, care ştia de la Dumnezeu că urma să vină! ,,Deci, a mers la regele Irod ca să îl mustre! Dar credeţi dumneavoastră că ar fi fost dorinţa lui să meargă acolo? Mai degrabă, dacă vedem viaţa sfinţilor profeţi, dacă ne uităm la fiecare în parte, profeţii nu fac nimic după voinţa lor personală, ci, dimpotrivă, ei primesc poruncă de la Dumnezeu ca să meargă într-o parte sau alta a lumii! Însuşi Mântuitorul ne spune că Sf. Proroc Ilie a mers în Sarebda Sidonului la o anumită văduvă la care Dumnezeu l-a trimis! Când a mers la Irod, ultimul cuvânt adresat regelui şi pe care l-a rostit Sf. Ioan Botezătorul sună astfel: «Nu este bine să ţii pe femeia fratelui tău, câtă vreme fratele tău trăieşte!»! Nu este bine, nu pentru a spune că ar fi mai bine să fii altfel, dar nu îţi este îngăduit pentru că este mare păcat! Poate că regele Irod ar fi putut să se schimbe, iar, dacă vom căuta la sufletul său, putem vedea ce îl determină să-l scoată din temniţă, să-l asculte pe Sf. Ioan şi să-i spună un cuvânt, deci putem deduce că Irod ar fi putut să se schimbe, dar vrăjmaşul diavol nu vrea ca omul să devină mai bun, ci, dimpotrivă, caută să ne atragă pe fiecare dintre noi în păcate fel de fel, care sunt şi ele foarte contagioase! Că şi păcatele, care sunt boli ale sufletului, se transmit de la un om la altul, aşa cum şi bolile trupului se transmit de la om la om! Aşadar, vedem că în această casă a lui Irod sunt mai toate păcatele pe care noi trebuie să le respingem cel mai tare: desfrânarea, beţia, lăcomia, dsetrăbălarea, pentru ca în cele din urmă să fie crimă! Poate găsim şi «rădăcinile» acestor păcate, cum sunt: mândria, trufia, lenea şi altele care îl fac pe om să fie neplăcut lui Dumnezeu! Astfel, Sf. Ioan este înconjurat de oameni foarte păcătoşi din anturajului regelui Irod, chiar dacă nu erau mai păcătoşi ca alţii! Credeţi, dumneavoastră, că nu se mai săvârşeau astfel de păcate în Ţara Sfântă sau în lumea toată? Dar Sf. Ioan a fost trimis de Dumnezeu, nu doar pentru a câştiga un singur om ca Irod, dar şi pentru a-i câştiga şi pe ceilalţi oameni, pentru că este mare influenţa asupra poporului, felul în care îşi duce viaţa un conducător! Noi, în această zonă suntem binecuvântaţi cu oameni credincioşi care conduc urbea noastră, şi-I mulţumim Lui Dumnezeu pentru aceasta! E bine să avem de la Dumnezeu conducători credincioşi, pentru că atunci când un conducător este credincios, mulţi oameni vor să fie şi ei credincioşi! Dar diavolul a găsit în casa lui Irod «instrumentul» prin care «să închidă gura» profetului, a găsit-o pe Salomeea, fiica Irodiadei şi a lui Filip, fratele lui Irod, cel pe care Irodiada îl părăsise pentru ca să se «însoţească» nelegitim cu Irod! Salomeea ducea o viaţă în care nu-i lipsea mai nimic, pentru că atunci când a primit o făgăduinţă, o promisiune cu jurământ de la Irod, aceasta a întrebat-o pe mama sa ce să ceară de la Irod? Deci, după jocul pe care Salomeea l-a făcut la aniversarea lui Irod, la sfatul mamei sale, a cerut pe tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul! Că multe sunt făgăduinţele omului înaintea Lui Dumnezeu, dar Irod a lăsat făgăduinţele sale cele bune şi a mers pe această făgăduinţă păcătoasă care i-a schimbat viaţa în mult rău! Pentru că împlinindu-se porunca şi aflând mai târziu despre Mântuitorul Hristos, a spus: «Acesta este Ioan Botezătorul, căruia am pus ca să i se taie capul!», iar, pentru că multe capete căzuseră din cauza acestui rege crud, se spune că şi tatăl său fusese un rege crud! Jertfa Sfântului Ioan Botezătorul este asemenea oricărui mucenic, alături de Maica Domnului, cum ştim din Icoana «Deisis», pentru că Sfântul Ioan Botezătorul se roagă alături de Mântuitorul Iisus Hristos şi alături de Maica Domnului ca să dea lumii timp să se mântuiască! Noi mai avem timp, dar să vedem cum îl trăim după rânduiala Lui Dumnezeu, iar dacă Sf. Ioan Botezătorul nu a reuşit să-l schimbe pe Irod, prin exemplul său a reuşit să schimbe, după aceea, mulţi conducători care şi-au schimbat viaţa! Şi noi trebuie să luăm exemplul Sfântului Ioan Botezătorul, să fim ascultători faţă de Cuvântul Domnului şi să-l împlinim, să fim curaţi cu inima şi dornici de a primi Împărăţia Lui Dumnezeu, pe care o primim prin Taina Sfintei Împărtăşanii, să nu stăm departe de Sfânta Liturghie! Aceste cuvinte aş dori să le aveţi la suflet şi să fim alături de sfânta mănăstire de la noi, iar, cei care aţi venit mai de departe, să nu uitaţi să treceţi mai des pe aici, să nu uitaţi de cuvântul părintelui duhovnic, cel care ne dă sfaturile necesare şi bune! Vă transmitem cuvântul de binecuvântare şi de rugăciune al Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Mitropolitul nostru, încredinţîndu-vă că, întotdeauna, Înaltpreasfinţia sa cere pentru toţi de la Dumnezeu, ca să primim cele bune vieţii noastre, sănătate şi tot binele de care avem nevoie! Spre binele tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, tuturor credincioşilor, ne rugăm sfântului ca să vă ocrotească şi să vă dăruiască tot ceea ce vă doriţi, Amin”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here