Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, judeţul Gorj, şi-a sărbătorit cel de-al doilea hram al său chinovial – Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este mijlocitoarea şi apărătoarea poporului creştinesc de pretutindeni!

818

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Mănăstirea «Sfânta Treime» din localitatea Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, judeţul Gorj, a sărbătorit cu adâncă evlavie cel de-al doilea hram al său, «Acoperământul Maicii Domnului», în prezenţa unui număr însemnat de credincioşi din Oraşul Turceni şi din judeţului, mulţi dintre aceştia venind chiar de la zeci de kilometric departare, pentru a se ruga cu evlavie duhovnicească Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi mijlocitoarea tuturor creştinilor înaintea Tronului Ceresc, pentru sănătate şi pentru ocrotirea oamenilor sub Acoperământul aducător de linişte şi de multă pace sufletească sub semnul Preasfintei Fecioare Maria! Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în Paraclisul cel primitor şi pentru a toate slujitor al sfântului lăcaş monahal de către un sobor ales de slujitori ai altarului, condus de către Preacuviosul Părinte Paisie, slujitorul de altar al mănăstirii, şi din care au mai făcut parte Preacucernici Părinţi din parohiile apropiate, printre care s-au numărat: Pr. Ilie Amzucu, Parohia Urdarii de Jos, Pr. Hantea Ştefan, Parohia Filiaşi, Pr. Petre Buşe, Parohia Turceni, Pr. Popescu Laurenţiu, Parohia Ioneşti şi Pr. Chesnoiu Cătălin, Parohia Calapăru. La sfânta slujbă. printre credincioşii prezenţi i-am remarcat pe membrii familiei publicistului şi cercetătorului gorjean, de la a cărui înălţare la cer se împlineşte un an peste câteva zile (7 oct.), domnul Constantin Avram, prezenţi fiind doamna Gheorghiţa Avram, împreună cu cei doi fii ai săi, domnul Irinel Avram şi domnul Cătălin Avram, la care putem adăuga şi familia Doamnei Mariana Şarapatin de la OCPI, a sorei sale Vasilica, a fiicei Viviana Şarapatin. La încheierea oficierii slujbei Sfintei Liturghii a fost împlinită rânduiala parastasului de pomenire a ctitorilor şi a slujitorilor sfintei mănăstiri, în timp ce răspunsurile la strană au fost date de către un grup inspirat de cântăreţi destonici, cu sprijinul maicilor ostenitoare ale mănăstirii păstorite de către Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, ajutătoarea, stăruitoarea şi chivernisitoarea multor mănăstiri din Gorj şi din Ţară, un suflet mare şi îndelung truditor al acestei lavre binecuvântate de Dumnezeu şi de către Preasfânta fecioară şi Maica Domnului. Toţi credincioşii au fost chemaţi să preguste din bucatele praznicului mănăstirii!

Este praznicul pus de către Părintele nostru, ÎPS Nestor Mitropolitul, cel care în această zi ar fi împlinit 95 de ani!
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Preacuviosul Părinte Paisie a rostit cuvinte de slavă pentru Maica noastră a tuturor, aceea care este mai mărită decât cele cereşti, Începătura credinţei celei adevărate, subliniind cu pregnanţă faptul că din cele mai vechi timpuri Biserica dreptmăritoare a cinstit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca mijlocitoare şi apărătoare a poporului creştinesc de pretutindeni, deoarece, prin rugăciunile ei îndumnezeite aduce mila Fiului ei asupra noastră, a păcătoşilor din toate zilele şi din toate vremurile, cu precizarea că Preacuviosul Părinte a subliniat că ajutorul Maicii Domnului s-a arătat limpede şi mereu în decursul timpului, atât persoanelor, cât şi comunităţilor de oameni, pe timp de pace, dar, şi pe timp de război, în pustiile sihăstriilor şi în mijlocul cetăţilor şi vuietului lumii acesteia bântuită de fantomele fricilor devastatoare! Preacuviosul Paisie a reiterat faptul că evenimentul pe care îl prăznuieşte în această zi Biserica Ortodoxă de pretutindeni, confirmă cât se poate de limpede că Maica Domnului este întotdeauna apărătoarea poporului creştinesc, iar, pentru a concretiza toate acestea, se spune că în ziua de 1 octombrie a anului 911, în timpul domniei împăratului Leon cel Înţelept, se făcea în Sfânta Biserică Vlaherne din Constantinopol priveghere de toată noaptea şi Biserica era plină de popor, iar, pe la ora patru spre dimineaţă, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos stătea într-un ungher mai în spate, împreună cu ucenicul său, Epifanie, când, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh, ţinându-şi omoforul întins ca un acoperământ deasupra capetelor credincioşilor pentru a-i ocroti de năvălirea barbarilor păgâni. Maica Domnului era îmbrăcată în purpură încrustată cu aur şi strălucea cu lumină negrăită, în jurul ei aflându-se apostoli, mucenici şi fecioare, când, deodată, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: «O vezi, frate, pe împărăteasa şi Doamna tuturor, cum se roagă pentru întreaga lume?», iar Epifanie a zis: «O văd, Părinte, şi mă minunez!». Acesta este evenimentul pe care îl prăznuieşte Biserica în ziua de 1 octombrie, începând din secolul al X-lea, eveniment care a instituit Sărbătoarea Cinstitului Acoperământ al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, spre a ne ţine în minte pururea că prin rugăciunea noastră smerită şi evlavioasă, putem primi şi noi, dincolo de greutăţile vieţii noastre, neîncetatul ajutor al Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, cea care ne acoperă pe noi cu Cinstitul ei Acoperământ! Căci multe sunt cuvintele cu care noi o putem lăuda şi preamări pe Maica Domnului, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ca lumea să se încredinţeze de această putere pe care i-a dat-o Dumnezeu, atunci când îngerul vine şi-i spune: «Bucură-te cea plină de dar», pentru că a fost aleasă ca din ea să se nască Fiul ei şi al Tatălui Ceresc, Dumnezeul nostrum Mântuitor! Ca să se confirme acest dar cu care ea a fost învestită de la Dumnezeu, în chip minunat s-a arătat în Biserica din Vlaherne, acolo unde în sfântul altar a fost văzută de către Sf. Andrei cel Nebun întru Hristos, împreună cu ucenicul său Epifanie, aşa cum am menţionat, într-o lumină albă şi negrăită, acoperindu-i pe toţi credincioşii cu omoforul ei! De aceea, cinstiţii Sfinţi Părinţi au ales această dată de 1 octombrie, ca să fie sărbătorit Acoperământul Maicii Domnului, cea care s-a învrednicit cu adevărat să mijlocească la Domnul pentru noi, oamenii, pentru că Maica Domnului face zi de zi multe minuni cu fiecare dintre noi, atunci când îi cerem ajutorul!
În concluzie, la 1 octombrie, noi cinstim acest mare Praznic al Maicii Domnului, care este şi cel de-al doilea hram al acestei mănăstiri! Este praznicul pus de către Părintele nostru, ÎPS Nestor Mitropolitul, cel care în această zi ar fi împlinit 95 de ani! Maica Domnului l-a ales ca să fie născut în această zi, ca să ajungă în Oltenia şi să ne păstorească şi pe noi ca un părinte bun şi iubitor de Dumnezeu, pentru că acei care venim aici, toţi cerem ocrotirea Maicii Domnului, ca să fim în tot timpul sub omoforul ei sfânt şi pentru ca tot binele să vină asupra noastră! Amin!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here