Mănăstirea Polovragi şi-a sărbătorit Hramul «Adormirea Maicii Domnului» – ,,Biserica noastră sărbătoreşte cu mare trăire duhovnicească această trecere de la moarte la viaţă, această «Adormire a Maicii Domnului», Fecioara Maria!

562

În ziua de 15 august 2021, în Duminica a 8-a după Rusalii, Sfânta Mănăstire Polovragi şi-a sărbătorit Hramul «Adormirea Maicii Domnului», în prezenţa sutelor de credincioşi veniţi din toate colţurile judeţului Gorj şi din Vâlcea, chiar de pe tot cuprinsul ţării! Cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al Sfântului aşezământ monahal, de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane din Craiova şi ai Protopopiatului Târgu Cărbuneşti, în frunte cu Preacuviosul Părinte Vladimir Dărângă, mare exarh al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova şi cu Preacucernicul Părinte Protopop Grigore Vulcănescu, consilier cultural al Mitropoliei Olteniei! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, iar asistenţa tehnică a transmiterii slujbei şi realizarea imaginilor fotografice au fost realizate de către dl Ionuţ Cosmin Stanciu, de la Mitropolia Olteniei! La slujba de seară din ajunul sărbătorii a fost oficiat Prohodul Maicii Domnului, după care Preacucernicul Părinte Protopop Grigore Vulcănescu s-a adresat în câteva cuvinte credincioşilor prezenţi, spunându-le următoarele: ,,Biserica noastră sărbătoreşte cu mare trăire duhovnicească această trecere de la moarte la viaţă, această «Adormire a Maicii Domnului», a Maicii noastre a tuturor, Fecioara Maria! E un moment deosebit pe care îl sărbătorim, pentru că mulţi credincioşi vin la ceas de seară, putem spune şi la ceas de noapte, ca să aducă această cântare minunată de prohodire a Fecioarei Maria! Prin slujba specială din această noapte, putem să realizăm cât de importantă este Maica Domnului în viaţa noastră, a credincioşilor creştini ortodocşi, prin evlavia manifestată şi prin prezenţa dumneavoastră la ceas de noapte în rugăciune, în cerere de binecuvântare! O fericim pe Maica Domnului prin cântările noastre, prin rugăciuni, în special ale părinţilor, ale mamelor şi ale bunicilor care se adresează spre binecuvântarea familiilor noastre, ale tuturor! Putem spune că a fost o seară în care dumneavoastră v-aţi arătat ataşamentul şi dragostea faţă de Maica Lui Dumnezeu! De aceea, o rugăm pe Maica Domnului ca de acolo, de lângă Fiul său Cel Iubit, să fie rugătoare pentru noi toţi, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru o seară binecuvântată, ca să ne întâlnim dimineaţă, la slujba Sfintei Liturghii, la această frumoasă sărbătoare! Dumnezeu să vă dăruiască o seară în pace, bucurie şi în linişte”!

,,Fiecare mănăstire din Patriarhia Română are o sărbătoare legată de Maica Domnului”!
După oficierea Sfintei Liturghii, la Sărbătoarea din ziua de 15 august şi după săvârşirea parastasului de pomenire a Maicii Domnului, adresându-se credincioşilor prezenţi la slujbă, Preacucernicul Părinte Protopop Grigore Vulcănescu, consilier cultural al Mitropoliei Olteniei, a pornit de la faptul că sunt fericiţi cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, îl şi păzesc sau îl şi împlinesc, transmiţând unele urări de bine din partea Înaltului Ierarh al Eparhiei noastre şi dând asigurări de purtarea de grijă şi de purtarea în rugăciune a Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei! În cuvântul său de învăţătură, Preacucernicul Părinte Protopop Grigore Vulcănescu a spus următoarele: ,,Sfintele Evanghelii ne călăuzesc spre pacea vieţii noastre pământeşti, pentru a ne îndrepta spre Împărăţia Lui Dumnezeu! Mântuitorul Iisus Hristos a propovăduit această Cale către Împărăţia Lui Dumnezeu! La cei două mii de ani de la evenimentul «mutării» la cer a Fecioarei Maria, putem să vorbim despre ascultarea şi smerenia Maicii Domnului. Începutul vieţii Maicii Domnului este legat de un eveniment important al întrupării Fiului Lui Dumnezeu! În momentul în care îngerul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria această veste minunată, ea spune mirată: «Iată, Roaba Domnului, fie mie după Cuvântul Tău»! Câţi dintre noi, în zilele de astăzi, avem această tărie, în momentul în care primim o veste sau ni se întâmplă un eveniment care nu ne este plăcut, să zicem: «Iată, robul Domnului, fie mie după Cuvântul Tău», sau să zicem asemeni dreptului Iov: «Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat»! Evenimentul de astăzi, al «Adormirii Maicii Domnului», este o Taină, pentru că viaţa Fecioarei Maria s-a desfăşurat între Taina Întrupării Fiului Lui Dumnezeu la Bunavestire şi Taina «Adormirii Maicii Domnului», în această perioadă, Fecioara Maria ducând o viaţă tainică şi liniştită, dar, în ultima parte, când suferă alături de Fiul său, văzându-L pe Crucea de la Golgota, trăieşte o viaţă de tristeţe şi de durere, trăieşte viaţa unei adevărate mame care îşi vedea Fiul pironit, batjocorit pe Cruce, apoi omorât şi îngropat! Deci, în sufletul Maicii Domnului s-a instalat acest sentiment al tristeţii şi al durerii! Dar iată că acest eveniment al «Adormirii Maicii Domnului», pe care Sfinţii Părinţi îl marchează cam în opt etape sau opt fapte minunate, opt taine, privesc apropierea acestui moment, când Maica Domnului merge în Grădina Ghetsimani, locul de rugăciune şi al iubitului său Fiu, iar, în acel moment, însăşi natura înconjurătoare, măslinii din grădină, îşi plecau ramurile alături de Fecioara Maria! Vedem că acesta este un eveniment minunat, pentru că însăşi natura participă la momentul rugăciunii! Ne aducem aminte că de la început natura a fost pusă sub stăpânirea omului, dar, din cauza păcatului neascultării, s-a produs această ruptură dintre natură şi om! Totuşi, oameni binecuvântaţi de Dumnezeu au reuşit împăcarea cu natura! Cei care aţi mers la locurile sfinte, la Mănăstirea «Sf. Gherasim» ştim despre acel leu, un animal care se afla în rugăciune cu Sf. Gherasim! De asemenea, să luăm aminte la Sf. Proroc Ilie, când cerurile s-au închis şi n-a mai plouat multă vreme deloc! Al doilea moment important este reîntâlnirea Fecioarei Maria cu îngerul Gavriil, deci cu îngerul care în urmă cu aproape treizeci de ani aducea vestea întrupării în chip minunat a Fiului Lui Dumnezeu, acelaşi înger care vine la Fecioara Maria şi o vesteşte să se pregătească pentru că peste trei zile se va ridica lângă Fiul cel iubit! Cel de-al treilea moment este acela al venirii în chip minunat a Sfinţilor Apostoli din toate marginile lumii, pentru a participa la acel eveniment trist legat de Maica Lui Hristos şi Maica noastră a tuturor! După aceea, putem spune că este momentul ridicării la cer de către Mântuitorului Iisus Hristos a sufletului Maicii Domnului în chip de prunc. În acelaşi timp, mutarea trupului Fecioarei Maria din cetatea Sionului în Grădina Ghetsimani, când se face convoiul care s-a învelit în chip minunat într-un nor, pentru ca să nu fie tulburat acest cortegiu de duşmănia fariseilor evrei, pentru că în drumul dintre Sion şi Grădina Ghetsimani un preot evreu pe numele său de Antonie, caută să răstoarne trupul Fecioarei Maria de pe masa pe care era purtat, însă îngerul Mihail îi retează cele două mâini ale lui Antonie. După care acesta cade în genunchi, îşi cere iertare că a greşit, pentru ca tot în chip minunat, mâinile sale i se tămăduiesc! Un alt moment de referinţă este venirea în chip minunat a Sf. Apostol Toma, cel care ştim că a lipsit de la întâlnirea Sfinţilor Apostoli cu Mântuitorul Iisus Hristos, iar, după opt zile, a pus mâna sa pe trupul Domnului şi a văzut locul în care a fost împuns cu suliţa pe Cruce! Astfel, după Înviere, Mântuitorul i-a spus: «Vino de vezi, nu fii necredincios şi fii credincios»! În acest fel, Apostolul Toma va spune: «Domnul meu şi Dumnezeul meu!», iar, în momentul Adormirii Maicii Domnului, roagă să se deschidă mormântul ca să se roage şi el după cuviinţă la Maica Domnului. Acesta este cel de-al optulea moment în care Sf. Apostol Toma constată că mormântul este gol, ceea ce dovedeşte că Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat-o la cer pe Fecioara Maria şi a adus-o de-a dreapta Sa! E un moment impresionant, prin care dintr-o despărţire vine o trecere peste moarte, pentru că lumea transformă acest moment într-o sărbătoare, într-un moment în care ne bucurăm, pentru că sunt şi alte credinţe care o slăvesc în multă evlavie pe Maica Domnului! Da, pentru că este modelul femeii minunate care şi-a păstrat fecioria, căci spune troparul: «Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşte din moarte sufletele noastre»! Pentru mame este exemplul de purtare de grijă faţă de copii, pentru că sunt multe momente de încercare şi de ispită! Să privim măicuţele acestea care slujesc la mănăstire şi care zi de zi păstrează rânduiala mănăstirii, a rugăciunii, pentru că vă deschid dumneavoastră biserica şi, în cele din urmă, vă îndrumă pe calea aceasta a Maicii Domnului, care în cei doisprezece ani a stat la templu! E bine să punctăm virtuţile Maicii Domnului, care sunt ascultarea şi smerenia, pentru că evlavia poporului român creştin pentru Maica Domnului este mare, iar milioane şi milioane de oameni sărbătoresc acest nume frumos de Maria, milioane şi milioane de oameni şi-au îndreptat astăzi paşii către bisericile noastre ortodoxe şi către mănăstirile binecuvântate de Dumnezeu! Este un lucru care arată evlavia credincioşilor faţă de Maica Domnului! Fiecare mănăstire din Patriarhia Română are o sărbătoare legată de Maica Domnului! De aceea, în mintea şi în sufletul nostru, să ascultăm de porunca Lui Dumnezeu, să ascultăm îndemnul care spune că fericiţi sunt cei care ascultă, care păzesc şi care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu, care ascultă de Maica Domnului şi de sfinţii noştri, pentru că toţi ne vor fi ajutor în această «călătorie» a vieţii noastre pământeşti, pentru Împărăţia Lui Dumnezeu, Amin”! La organizarea sărbătorii şi la buna ei desfăşurare au contribuit obştea de măicuţe truditoare conduse de către Maica Stareţă Spiridona Tăbăcaru Monahia, echipe autorizate de ordine publică alcătuite din poliţişti şi jandarmi, oameni dăruitori şi binevoitori, cu inima generoasă, care le-au oferit credincioşilor pachete cu alimente întru îndestulare, iar o parte dintre credincioşi au fost invitaţi la o agapă frăţească în trapeza mănăstirii.
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here