Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Intrarea Maicii Domnului în Biserică» (II) – ,,Maica Domnului este cea care protejează această mănăstire, atât biserica nouă, cât şi cea veche! Maica Domnului este cea care a păstrat credinţa, a păstrat tradiţia Mănăstirii Lainici, de atâtea sute de ani”!

497

Aşa cum am precizat în prima parte, cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua de 21 noiembrie 2021, în Duminica a 26-a după Rusalii, Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Intrarea Maicii Domnului în Biserică», cel care este praznicul bisericii de ctitorie a Sfintei Lavre din Defileul Jiului! Vom prezenta partea finală a cuvântului de învăţătură al Preacucernicului Părinte Protopop Pr. Marian Mărăcine, pentru a încheia cu «lecţia» duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, cel care ţine, ca întotdeauna, să ne ofere prelegerea momentului şi educaţia de suflet a evenimentului!

,,Am venit şi noi la sfânta biserică pentru ca s-o urmăm pe Maica Domnului, să-i urmăm modelul pe care ni l-a dat nouă”!
După ce a detaliat într-o primă abordare conţinutul Sărbătorii «Intrarea Maicii Domnului în Biserică», Părintele Protopop Marian Mărăcine a făcut o scurtă referire la cele două Sfinte Evanghelii citite în această zi, cea a Bogatului căruia i-a rodit ţarina şi cea a intrării Domnului în casa Mariei şi a Martei, care erau şi surorile lui Lazăr, atrăgând atenţia că toate bunurile materiale şi bogăţiile acestei lumi trecătoare nu sunt decât nişte simple deşertăciuni! Dezvoltând conţinutul sărbătorii Sfintei Mănăstiri Lainici, Părintele Protopop Marian Mărăcine a spus: ,,Dacă analizăm viaţa Sfintei Fecioare Maria, avem destule mărturii de la cei care au cunoscut-o şi care prin scrierille lor ne-au prezentat viaţa Maicii Domnului, trăită în smerenie, pentru că s-a smerit la vestea că va lua în pântece de la Duhul Sfânt şi Îl va naşte pe Fiul Lui Dumnezeu, cu numele Emanuel! Totodată, ea s-a întristat când L-a văzut pe Fiul său răstignit pe Cruce şi se smereşte mereu înaintea Scaunului de judecată al Lui Hristos, când se roagă cu milă pentru fiecare dintre noi, credincioşii, cei care îi cerem ajutorul pentru sufletele şi pentru trupurile noastre înaintea Sfintei Treimi! În această zi în care Sfânta Fecioară Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim şi închinată acolo Bunului Dumnezeu, în această zi în care, iată, nu numai că avem Praznicul Împărătesc al Maicii Domnului, dar avem şi prăznuirea bisericii celei mici din curtea mănăstirii, cea care a ridicat această sfântă mănăstire, în această zi în care Sfânta Fecioară, pruncă fiind, se înalţă pe treptele templului ca să se închine Bunului Dumnezeu, am venit şi noi la sfânta biserică pentru ca s-o urmăm pe Maica Domnului, să-i urmăm modelul pe care ni l-a dat nouă, un model de smerenie, dar mai ales un model de ascultare! Încă din pruncie, de la vârsta de trei ani, şi mereu, până în zilele noastre, chiar mai departe de zilele noastre, Fecioara Maria face ascultare, pentru că a făcut ascultare în întreaga viaţă pământească şi face ascultare şi acum la Bunul Dumnezeu! Aceleiaşi ascultări trebuie să ne supunem şi noi, pentru că şi noi trebuie să facem ascultare faţă de Bunul Dumnezeu, Cel Care ne-a dat Sfânta Evanghelie din care citim zilnic şi pe care, dacă o urmăm, ne va conduce în Raiul cel dumnezeiesc pe care ni-l dorim fiecare dintre noi, pentru că aceasta este menirea noastră pe pământ, să ajungem în sânul lui Avraam, să ne bucurăm împreună cu sfinţii, cu îngerii şi cu Maica Domnului în Împărăţia cea Dumnezeiască! Maica Domnului, modelul nostru suprem, Măicuţa noastră care ne-a apărat, ne apără şi ne va apăra până la sfârşitul veacurilor, ne este, aşa cum trebuie să ne fie nouă, ocrotitoare, nu numai în acest ceas, nu numai în această sfântă biserică, nu numai în această zi de pomenire, ci ne este nouă ocrotitoare în veacul veacurilor, pentru că ea se roagă atunci când vede că punem şi noi o «picătură» de dorinţă de «vindecare», că punem şi noi puţină străduinţă din partea noastră, pentru că atunci Maica Domnului, împreună cu toţi sfinţii, vor înmulţi această străduinţă a noastră, ca să ajungem şi noi în «Sfânta sfintelor», dar de data aceasta nu în «Sfânta sfintelor» pământească, deci să ajungem prin împlinirea Voinţei Lui Dumnezeu în «Sfânta Sfintelor» cea cerească, în braţele Lui Dumnezeu, în comuniune cu sfinţii şi cu îngerii! Dumnezeu ne ajută, iubiţi credincioşi, pentru că ne-a dat puterea să o petrecem împreună pe Sfânta Fecioară până la Templul din Ierusalim, mai întâi pe calea de o sută cincizeci de kilometri şi apoi urcând-o prin rugăciunile noastre pe cele cincisprezece trepte ale templului şi urmând-o în Sfânta sfintelor, acolo unde Sfânta Fecioară se ruga cu lacrimi «de sânge», probabil cu lacrimi fierbinţi, pentru că Sfântul Duh o ocrotea şi îngerii o păzeau, aşa cum şi pe noi ne păzesc! Să avem în tot timpul vieţii noastre această gândire şi această năzuinţă a firească, să avem încredinţarea că sfântul înger pe care l-am primit la Taina Sfântului Botez, deci toţi sfinţii şi cu Sfânta Fecioară Maria, ne ocrotesc de acum şi până în veac, Amin”!

,,Maica Domnului este o Taină permanentă, iar taina nu i se descoperă oricui! Trebuie să ai «cheia» ca să deschizi o taină”!
În cuvântul de învăţătură plin de elocinţă şi bine documentat, Preacuviosul Părinte Stareţ Ioachim Pârvulescu s-a referit pe larg la ceea ce înseamnă pentru noi, creştinii, pentru întreaga ortodoxie, Născătoarea de Dumnezeu, fiindcă: ,,Maica Domnului este cea care protejează această mănăstire, atât biserica nouă, cât şi cea veche! Maica Domnului este cea care a păstrat credinţa, a păstrat tradiţia Mănăstirii Lainici, de atâtea sute de ani, şi sigur că Maica Domnului este peste puterea noastră de a gândi şi de a pricepe, după logica noastră omenească, limitată şi finită, pentru că atunci când se vorbeşte despre Maica Domnului, deja se depăşesc legile firii, raţiunea şi gândirea, deoarece Maica Domnului a fost crescută în post şi rugăciune, făcute de către Părinţii săi, Ioachim şi Ana, deci a fost crescută după o viaţă întreagă de post, de rugăciune, de lacrimi, pentru că Maica Domnului este cel mai mare dar adus omenirii vreodată! Maica Domnului este cea mai sfântă fiinţă de pe faţa pământului! Maica Domnului este considerată ca fiind cea de-a patra, după Sfânta Treime! Când vorbim despre un sfânt suntem tentaţi să facem comparaţie cu un om oarecare! Dar, privitor la Maica Domnului, vrăjmaşul ne perturbă mintea ca să facem o asemănare cu o altă sfântă sau cu o fiinţă obişnuită de pe faţa pământului, însă greşim, pentru că este o luptă cumplită, iar de multe ori vrăjmaşul ne întinează mintea ca să gândim rău, pentru că e greu ca minţii noastre să-i dăm acurateţe, mai ales în ziua de astăzi, când este foarte multă informaţie, sunt foarte multe cuvinte inutile, mai ales foarte multă «mocirlă» verbală care întunecă minţile oamenilor. Mulţi, de la şase ani până la douăzeci de ani, parcă nu asumă sfinţenia, pentru că sfinţenia este neîntinăciune! Deci vorbim despre sfinţenie, aşa cum este Maica Domnului, un copil nevinovat care este adus la trei ani la templu, şi astfel înţelegem că Maica Domnului înseamnă această smerenie care depăşeşte orice gândire! Nu poate să cuprindă mintea omului starea Maicii Domnului şi sfinţenia ei! Ea a stat în Sfânta sfintelor până la vârsta de cincisprezece ani, fiind hrănită de către îngeri cu mâncare dumnezeiască, nu cu mâncare omenească, deci totul fiind supranatural! Despre Maica Domnului nu se vorbeşte prea mult, fiindcă este Maica smereniei! Părintele Dumitru Stăniloaie spunea că despre Dumnezeu, când vorbim prea mult, păcătuim şi greşim, pentru că pe Dumnezeu nu poţi să-l cuprinzi prin cuvinte! Prea multă teologhisire, te îndepărtează de Dumnezeu! Deci, când vorbeşti prea mult despre Dumnezeu, nu te apropii, ci te îndepărtezi de El, apare duhul mândriei şi dispare smerenia! Noi, oamenii de astăzi, vorbim prea mult şi facem puţin! Maica Domnului nu a vrut ca să se scrie despre ea, penru că avea duhul smereniei, cea mai smerită fiinţă de pe faţa pământului! Maica Domnului nu a păcătuit nici cu gândul, ca să aibă vreun cuvânt de judecată asupra unui om, fiind înconjurată de îngeri, care sunt numai de natură spirituală! Noi, oamenii, avem o natură spirituală, dar şi o natură materială, avem trup şi suflet, pe când îngerii sunt numai de natură spirituală! Ei nu se văd, pentru că depăşesc legile firii, pe care nu le putem cuprinde în capabilitatea şi în gândirea noastră, iar Maica Domnului i-a depăşit şi pe îngerii din ceruri! Noi ne închinăm Preasfintei Treimi, dar după aceea ne închinăm şi la Maica Domnului, cea de-a patra după Sfânta Treime! Maica Domnului este o Taină permanentă, iar taina nu i se descoperă oricui! Trebuie să ai «cheia» ca să deschizi o taină, iar «cheia» este smerenia! Pe cât se smereşte, omul este mai aproape de Maica Domnului, iar, dacă nu se smereşte şi nici nu se nevoieşte, nu are sfinţenie! Credinţa este foarte grea, iar când vorbim despre sfinţi, când vorbim despre Dumnezeu şi despre Maica Domnului, trebuie să ne smerim! Praznicul «Intrarea Maicii Domnului în Biserică» este de origine mistică, spune Sf. Grigorie Palama, pentru că e plin de o încărcătură duhovnicească şi de o mare sfinţenie! Repet, când vorbim despre Maica Domnului, noi încercăm să ne raportăm la raţiunea şi la gândirea noastră, la cuvintele noastre, dar ea este infinită în raport cu această gândire! Să încercăm să înţelegem cu inima, să facem fapte pe măsura credinţei, să ne rugăm Maicii Domnului ca să ne dea smerenia ei, ca să înţelegem tainele acestea ale bisericii! Noi suntem la biserică, facem parte din biserică, dar, de multe ori, nu cunoaştem tainele bisericii, pentru că, dacă nu ne facem mici, Dumnezeu nu se face mare înaintea noastră şi niciodată nu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum trebuie! Să-i mulţumim Maicii Domnului pentru toate binecuvântările pe care le revarsă asupra noastră, a tuturor! Mulţumim Părintelui Protopop pentru cuvânt, mulţumim diaconilor, călugărilor, preoţilor şi cântăreţilor de la strană, domnului prof. dr. Victor Şapcă, vă mulţumim tuturor celor care aţi participat la slujbă! Dumnezeu să vă binecuvînteze şi Maica Domnului să vă răsplătească fiecare pas pe care îl faceţi spre biserica ei! Pentru fiecare rugăciune pe care o înălţaţi, Maica Domnului să vă ajute zi de zi! Dumnezeu să ne ajute, Amin”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here