Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Întrarea în biserică a Maicii Domnului» – ,,Ne rugăm cu smerenie Maicii Domnului, să ne ajute şi pe noi să ne ducem cu bine această viaţă pământească şi să ne facă parte de fericirea dumnezeiască”!

739

Cu binecuvântarea ÎPS Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, luni, 21 noiembrie 2022, Mănăstirea Lainici şi-a sărbătorit Hramul «Întrarea în biserică a Maicii Domnului», praznicul bisericii de ctitorie a mănăstirii, Sfânta Liturghie fiind oficiată în Biserica cea nouă a Sfintei Lavre din Defileul Jiului de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi ai Catedralei Mitropolitane din Craiova şi ai sfântului aşezământ monahal. Din soborul de slujitori au făcut parte Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, împreună cu Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, dar, şi cu Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Cătălin Neacşu, Protoieria Băileşti, iar, răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova şi grupul psaltic al sfintei lavre, încântându-ne sufletul cu minunatele cântări bisericeşti care le-au prilejuit credincioşilor prezenţi să asculte nu numai în biserică, dar, şi în curtea mănăstirii o slujbă de referinţă, într-o zi înnorată, dar, binecuvântată de către Atotputernicul şi Preamilostivul Dumnezeu! Printre credincioşii prezenţi la slujbă i-am remarcat şi de această dată pe membrii familiei regretatului publicist şi cercetător gorjean, Constantin Avram, într-un colţ retras fiind chiar doamna Gheorghiţa Avram, împreună cu cei doi fii ai săi, domnul Irinel Avram şi domnul Cătălin Avram, ca să mai adăugăm şi faptul că printre cei prezenţi s-a aflat şi domnul Arhitect Iulian Cămui, slujitor şi restaurator al lăcaşelor de cult din Gorjul nostru strămoşesc, care a primit de curând «Crucea Sfântului Nicodim cel sfinţit de la Tismana» clasa I, o prezenţă plăcută şi demnă de atenţie la sfintele slujbe chiariarhale! Atmosfera de mare sărbătoare chinovială a lavrei din Defileul Jiului a sădit în ogorul sufletului credincioşilor căldura pe care o inspiră «Troparul Intrării în biserică a Maicii Domnului», glasul al 4-lea, în care se spune astfel: «Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului», un semn că Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu încetează niciodată a se ruga pentru noi!

,,În jurul Maicii Domnului se circumscrie toată istoria omenirii…”!
Ca de fiecare dată când vorbeşte în faţa credincioşilor veniţi la Sfânta Liturghie, în ziua unei mari sărbători creştine, în cuvântul de învăţătură duhovnicească, plin de elocinţă şi bine documentat, Preacuviosul Părinte Stareţ Ioachim Pârvulescu s-a referit pe larg la ceea ce înseamnă pentru noi, creştinii, pentru întreaga ortodoxie, Născătoarea de Dumnezeu, amintindu-le celor prezenţi că: ,,Pe frontispiciul de la biserica noastră vedem Icoana cu «Intrarea în biserică a Maicii Domnului», iar, Biserica cea nouă este destinată tot Maicii Domnului, cu cel de-al doilea hram «Izvorul Tămăduirii», că aşa s-a dat atunci, pe 12 aprilie 1990, când s-a pus piatra de temelie, iar, la demisol s-a făcut un alt proiect iconografic pentru ca să fie o cronologie a bisericii noastre. După cum se ştie, în 2009 s-au descoperit moaştele Sf. Irodion, care s-a canonizat în 2011, s-a sfinţit această biserică şi s-a dat hramul «Sfântul Irodion», de aceea, această biserică are două hramuri. Deci, Mănăstirea Lainici are două hramuri închinate Maicii Domnului, cea de la Biserica veche, «Intrarea în biserică a Maicii Domnului», la 21noiembri şi cea de la biserica nouă: «Izvorul Tămăduirii»! Maica Domnului este protectoarea credincioşilor din Muntele Athos, considerat Muntele Maicii Domnului! Acolo nu se dă voie să intre femeile, cu toate că ea este femeia prin excelenţă Sfânta Sfintelor, cea care protejează totul şi toate! Unii oameni au fost înclinaţi să încalce legea dumnezeiască, să nesocotească Scriptura, să interpreteze greşit textul biblic, pentru a-şi deschide orizonturi diferite şi de neînţeles! Despre Maica Domnului s-a vorbit foarte puţin în Sfânta Scriptură, cu toate că Maica Domnului este cea mai preţuită după Sfânta Treime! În toate studiile mele la teologie mi-a fost greu să înţeleg acest lucru! Astfel, am desluşit hristologia, mariologia şi alţi termeni teologici. Biserica ortodoxă a păstrat această discreţie şi această smerenie a Maicii Domnului! Oamenii din ziua de astăzi sunt înclinaţi spre patimi, spre lucruri materiale, spre bogăţie! În jurul Maicii Domnului se circumscrie toată istoria omenirii, de aceea, trebuie să înţelegem ceea ce înseamnă mântuirea! Trebuie să înţelegem că după ce Adam şi Eva au căzut în păcat, în rai, Dumnezeu le-a adus un răscumpărător care a venit acum două mii de ani, Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană divino-umană! Şi Dumnezeu, şi Om în acelaşi timp, e foarte greu să înţelegem! Iisus Hristos nu este o personalitate istorică, El este o Persoană divino-umană, fiindcă este Dumnezeu şi Om, El este Creatorul şi Omul Care S-a născut din Fecioara Maria! Maica Domnului este concepută cu foarte multă rugăciune de către Sfinţii Părinţi, drepţii Ioachim şi Ana, pentru că aşa se numeau ei, cei «drepţi» înaintea Lui Dumnezeu! În Vechiul Testament era obiceiul acesta, ca oamenii care nu aveau copii să fie discreditaţi de către ceilalţi oameni, pentru că oamenii care nu aduc rod pe pământ sunt blestemaţi de Dumnezeu! Dar, ei toată viaţa s-au rugat şi Dumnezeu le-a împlinit rugăciunea, când Sfânta Ana a rămas însărcinată la o vârstă înaintată, nu din plăcere, ci, din dorinţa de a lăsa un moştenitor! Drepţii Ioachim şi Ana s-au rugat cu credinţă şi s-a născut prunca Maria! Acest lucru înseamnă insistenţa în rugăciune! Toţi avem nevoie să ne rugăm, dar, să ne rugăm când trebuie şi cum trebuie, să ne rugăm cu smerenie şi cu dragoste pentru ca Domnul să ne împlinească rugăciunea! Sfinţii Ioachim şi Ana au promis ca să dea pruncul Domnului, iar, Domnul le-a dat o fetiţă sfântă! Dar, vreau să mai spun că în fiecate lună din an, Maica Domnului are un praznic al ei, începând cu 1 ianuarie, deci, în fiecare lună, avem un praznic închinat pentru Maica Domnului şi ea este prezentă în sărbătorile noastre! Deci, încheiem orice cântare cu Sfânta Treime şi cu Maica Domnului”, a prezizat Preacuviosul Părinte Stareţ şi Arhimandrit Ioachim Pârvulescu!

,,Maica Domnului este Taina Tainelor şi este permanent printre noi, în viaţa noastră”!
În continuare, destoinicul slujitor şi plin de responsabilitate sfătuitor al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei a spus următoarele: ,,Astăzi, avem Sărbătoarea «Intrarea în biserică a Maicii Domnului», pentru că la vârsta de trei ani de zile, aşa cum drepţii Ioachim şi Ana I-au promis Lui Dumnezeu, Fecioara a fost dusă la templu ca la o şcoală unde erau aduse copile tinere până la vârsta de 15 ani care mergeu cu lumânări aprinse şi trebuiau să urce pe cele 15 trepte, iar, la fiecare treaptă trebuia să fie spus un psalm. După urcarea celor 15 trepte se intra în templu. După ce Sfinţii Părinţi au plecat la Domnul, Fecioara Maria a rămas până la cincisprezece ani la templu, unde a trăit o viaţă suprafirească! Maica Domnului a fost smerită şi discretă, ea a vrut să se vorbească mai mult despre Mântuitorul Iisus Hristos, iar, Maica Domnului a stat cei doisprezece ani în cel mai sfânt loc din biserică, în sfântul altar, de aceea, noi o numim «Sfânta Sfintelor», pentru că lucrurile cele mai sfinte acolo se păstrau, în sfântul altar, acolo unde intra Arhiereul o singură dată pe an, iar, dacă alte persoane încercau să se atingă de lucrurile din sfântul altar, imediat mureau! Deci, acolo a intrat Maica Domnului care tot timpul se ruga şi era hrănită cu hrană îngerească! Aşadar, Maica Domnului trăia în altarul templului o viaţă suprafirească, supraîngerească, iar, la 15 ani, tinerele trebuiau să părăsească templul pentru a merge acasă la ele! Maica Domnului nu mai avea pe nimeni, părinţii ei muriseră, dar, Dumnezeu, care îl iubeşte pe om «la centimă», l-a trimis pe dreptul Iosif care a luat-o sub îngrijire, iar, când Maica Domnului stătea la rugăciune în casa lui Iosif, la Bunavestire a venit Arhanghelul Gavriil cu un crin în mână, iar, crinul este simbolul curăţiei, al purităţii, spunându-i cuvintele cunoscute: «Bucură-te, ceea ce eşti plină de har…Duhul Sfânt se va coborî peste tine!», după care Maica Domnului a răspuns: «Fie, mie, după cuvântul tău!», iar, aceasta este o minune că atunci, Maica Domnului a rămas însărcinată! Aceasta este «taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută», pentru că este un lucru dumnezeiesc până la Naşterea Domnului în ieslea din Bethleem, în cel mai umil loc! Sfânta Sfintelor în cel mai umil loc, deci, acestea sunt paradoxurile, pe care nu le putem cuprinde cu mintea noastră finită, cu gândirea imanentă, ceea ce înseamnă infinitul, transcendentul! Să înţelegem că atunci când omul se smereşte, se face mic, deci, cel care se smereşte foarte mult, pricepe lucruri foarte mari, dar, omul când se înalţă foarte mult, nu mai pricepe lucrurile mari, rămâne la lucruile mici din mintea lui! Deci, Dumnezeu a găsit pentru Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, cel mai umil loc, iar, caracteristica dumnezeirii este smerenia! Iisus Hristos Se naşte din veşnicie, din Tată fără de mamă, din Dumnezeu, Se naşte pe pământ din mamă fără de tată, din Sfânta Sfintelor care este Maica Domnului! Prin sfinţenia ei, Maica Domnului i-a depăşit şi pe îngerii din cer! Maica Domnului s-a dăruit Lui Dumnezeu şi trebuie să avem o mare evlavie pentru Maica Domnului, Împărăteasa cerului şi a pământului, Împărăteasa luminii, cea care are ca şi Dumnezeu, puterea să ne mântuiască! Să simţim fiorul iubirii Maicii Domnului în inima noastră! Pentru că Maica Domnului este Taina Tainelor şi este permanent printre noi, în viaţa noastră! Să-i mulţumim cu toţi, Maicii Domnului, că şi la Mănăstirea Lainici, am ajuns la acest praznic, pentru că este protectoarea întregii mănăstiri, pentru că ea este aceea care ne va întâmpina, dacă ne vom dovedi vrednici să ajungem în Împărăţia Lui Dumnezeu, acolo unde ea se află cu toţi sfinţii ei! De aceea, ne rugăm cu smerenie Maicii Domnului, ca să ne ajute şi pe noi să ne ducem cu bine această viaţă pământească şi să ne facă parte de fericirea dumnezeiască, să ne întâlnim cu Ea la marea zi a judecăţii, cu Mântuitorul Iisus Hristos şi cu toţii sfinţii, în veci-vecilor. Amin”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here