Mănăstirea Lainici a găzduit ediţia a XI-a a Simpozionului Naţional Studenţesc închinat Satului românesc!

457

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit, Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în zilele de 15-16 aprilie 2019, Sfânta Mănăstire Lainici a găzduit ediţia a XI- a a Simpozionului Naţional Studenţesc, organizat de către Facultatea de Teologie din Craiova şi desfăşurat în cadrul a două secţiuni de lucru sub forma unor comunicări extrem de interesante ale celor aproape 20 de participanţi de la cele mai importante facultăţi de teologie din ţară.

,,Împărăţia Lui Dumnezeu se câştigă treaptă cu treaptă, înmulţind virtutea şi sporind fapta cea bună”
Lucrările simpozionului au fost deschise de Pr. Lect. Univ. dr. Ion Reşceanu, directorul Departamentului de Teologie din cadrul facultăţii din Bănie, care a dat citire mesajului Mitropolitului Olteniei şi în care se menţionează cu elocvenţă, printre altele: ,,Ne apropiem cu paşi repezi de Marele Praznic al Sfintei Învieri, adăugând şi în această săptămână postul şi rugăciunea pe scara urcuşului nostru duhovnicesc. Rânduiala Sfintei noastre Biserici Ortodoxe ne arată prin exemple şi pilde că Împărăţia Lui Dumnezeu se câştigă treaptă cu treaptă, înmulţind virtutea şi sporind fapta cea bună! Cum nu se poate mai bine, în această perioadă de trezvie şi meditaţie duhovnicească, am binecuvântat cea de-a XI-a ediţie a Simpozionului Naţional Studenţesc, găzduit pentru prima oară de către Mănăstirea Lainici…Readucem, astfel, în actualitate, cum nu se poate mai bine, identitatea noastră de neam şi de credinţă. Gândul nostru străbate istoria şi scoate de sub colbul vremii şi primeneşte în slove de Cazanii frumosul simţământ românesc, înveşnicit în sat! Acest eveniment academic împărtăşeşte, deja, o frumoasă tradiţie în spaţiul bisericesc din Oltenia. De data aceasta, pentru prima dată, gazda întâlnirii este Sfânta Mănăstire Lainici. Aici, lângă Sf. Cuv. Irodion, ale cărui moaşte luminează duhovniceşte sufletele noastre, veţi avea posibilitatea să împărtăşiţi rodul unei activităţi de învăţare, lectură şi cercetare deopotrivă, de aceea, felicităm pe organizatorii acestui eveniment” a subliniat Înaltul Ierarh al Olteniei.
Organizatorii simpozinului au fost: lect. Univ. dr. Ion Reşceanu, lect. Univ. dr. Ion Sorin Bora, lect. Univ. dr. Ioniţă Apostolache şi deacon lect. Univ. dr. Mihai Ciurea.
Prima secţiune a avut ca temă: Responsabilitatea preotului față de satul românesc în contextul realității contemporane şi cea de-a doua secţiune: Traducători și traduceri biblice și patristice din Oltenia. Manifestarea a fost prefaţată de lansarea volumului colectiv: «Opus Discipulorum», cuprinzând studiile susţinute şi comunicările prezentate la Simpozionul Naţional Studenţesc de la Tismana, ediţia a X-a, 2018, prezentată de către lect. Univ. dr. Ion Sorin Bora, după care a fost susţinută conferinţa Pr. conf. univ. dr. Ionel Ungureanu cu tema: «Criza identității în satul românesc și reperul vieții bisericești».

Reflecție și evocare a prezenței preotului în satul românesc

A fost subliniată responsabilitatea preotului față de satul românesc în contextul realității contemporane, dar, spaţiul nu ne îngăduie decât să spicuim câteva titluri mai interesante, cum ar fi: Reflecție și evocare a prezenței preotului în satul românesc din vechime, de către Opriţa Elena Roxana, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Creţu Gh. Iustinian cu tema: Satul Românesc-spațiu al procesului de inculturație, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de la aceeaşi facultate: Lucaci Laurenţiu: Preoțimea satului transilvănean din vremea mitropolitului Andrei Șaguna. Viața rural-bisericească și învățătorească în secolul al XIX-lea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea” din Arad: Drăgan Cătălin Iulian, cu tema: Școala confesională, factor de culturalizare a comunităților rurale românești din părțile Aradului în sec. XIX, iar din acelaşi Municipiu Cluj. Napoca: Onicaş Cătălin Aurelian cu tema: Imaginea satului românesc, rădăcină străbună. Lupta pentru supraviețuire a Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX.
În încheiere, să mai amintim şi temele: Traduceri biblice si patristice realizate în vremea șederii pe meleagurile oltene a Sf. Antim Ivireanul, de Marin Nicolae, coordonator Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Sorin Bora, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Teologi bibliști din Oltenia, traducători și comentatori ai Sfintei Scripturi, de Bărăgan Laurenţiu, coord. diac. Lect. Univ. Dr.Mihai Ciurea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova şi Contribuția Patriarhului Nicodim Munteanu la traducerea în limba română a Sfintei Scripturi, de Boboc Constantin Dănuţ, coordonator Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Reșceanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova sau tema lui Bogdan Lucian Şopterean: Templul din Ierusalim – simbol al unităţii naţionale a poporului ales în perioada postexilică, coordonator Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
La sfârşitul simpozionului au fost acordate diplome şi daruri duhovniceşti, iconiţe şi scumpe odoare, din Partea Preacuviosului Stareţ Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here