Managerul Ciochină: “Toți angajații din Spitalul de Pneumoftiziologie sunt îndreptățiți să primească sporul pentru condiții periculoase”

716

Ion Ciochină, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu este de părere că toți angajații trebuie să beneficieze de sporul pentru condiții periculoase, bacilul Koch având o răspândire anaerobă. La nivelul acestei unități sanitare, aproximativ 30 de persoane ar trebui să beneficieze de sporul menționat. Și conducerea SANITAS Gorj consideră că sporul de 85% trebuie să fie acordat și tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie.

Personalul TESA din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) ar putea să beneficieze de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase – reprezentând 85% din salariul de bază. Acest sport a fost scos, odată cu intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare. Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. „Salariații TESA au fost scoși din rândul celor care beneficiază de acest spor de legea 153/2017. În urma negocierilor purtate de SANITAS cu Guvernul României ei beneficiază în continuare de acest spor până la 1.03.2018, data până la care sperăm să rezolvăm problema, în sensul continuării acordării sporului și acestei categorii de personal. Dacă nu vom reuși asta în negocierile directe cu guvernul, vom participa direct la dezbaterile din Parlament în vederea modificării legii”, a declarat Valentin Popa, președintele SANITAS Gorj.

„Microbul nu selectează funcțiile angajaților”
Ion Măruță, șeful Biroului de Resurse Umane de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, spune că riscul de îmbolnăvire este foarte mare pentru toți salariații unității: „încă mai sperăm că mai sunt și oameni raționali care înțeleg că la un loc de muncă pericolul de îmbolnăvire este general și microbul nu ‘’selectează’’ funcțiile” .
Și Ion Ciochină, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu consideră că personalul TESA este îndreptățit să primească sporul pentru condiții deosebit de periculoase: „era normal ca toți angajații să primească sporul, pentru că toți sunt supuși aceluiași risc. Bacilul Koch se transmite pe cale anaerobă (prin aer); fiind un spital monopavilionar, toți cei din unitate riscă să se îmbolnăvească. Ar trebui să fie acordat sporul pentru condiții periculoase, conform determinărilor efectuate de către specialiștii de la Medicina Muncii. Consider că sunt îndreptățiți toți angajații din spitalele de pneumoftiziologie să beneficieze de acest spor”.
Prin reglementările Legii-cadru nr. 153/2017, în prezent beneficiază de acest spor doar personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale. Potrivit proiectului legislativ, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru întregul personal din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: „b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, (…), epidemii deosebit de grave și alte asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli; h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.” La nivelul județului nostru, de acest spor ar urma să beneficieze angajații Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here