„Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi”

735

Casa Corpului didactic Gorj în parteneriat cu Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea a organizat on-line în perioada 14 – 30 iunie 2022 Programul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă cu tema „Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi”. Programul a fost inclus în Oferta Educațională a CCD Gorj, avizată de Ministerul Educației din România. Scopul Programului a fost reprezentat de dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privitor la recunoașterea, identificarea și gestionarea adecvată a celor mai frecvent întâlnite dificultăți de învățare școlară verbale și nonverbale cu care se pot confrunta elevii în cadrul procesului instructiv-educativ. La acest program au participat un număr de aproximativ 70 de profesori din mai multe județe ale țării: Bihor, Constanța, Cluj, Buzău, Galați, Bacău, Dâmbovița, București, Dolj, Gorj, Suceava, aceștia având posibilitatea de a-și forma o serie de competențe profesionale precum: utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în contextul dificultăților de învățare școlară la elevi; diferențierea adecvată între dificultățile de învățare școlară specifice (verbale) și cele nespecifice (non-verbale) elaborarea unui program de intervenție personalizată în vederea terapiei dificultăților de învățare școlară la elevi; argumentarea importanței incluziunii școlare a elevilor care se confruntă cu diverse cerințe educaționale speciale de tip dificultăți de învățare. Programul a avut o durată de 24 de ore de formare (dintre care, 12 ore activități didactice sincron, 10 ore activități de formare asincron, respectiv două ore de evaluare sumativă). Curriculum-ul Programului de formare a fost unul generos, incluzând 3 module de specialitate:
• Abordări teoretice generale privind problematica dificultăților de învățare școlară la elevi;
• Particularități ale dificultăților de învățare școlară la elevi în mediile on-side și on-line;
• Modalități de intervenție psihopedagogică în vederea prevenirii și terapiei dificultăților de învățare școlară la elevi.
Formatorii implicați în implementarea acestui program au fost urmtorii:
• Prof. univ. dr. Valentin Cosmin Blândul, Universitatea din Oradea – Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea;
• Prof. dr. Alin Crețu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” Oradea, structura CSEI nr. 1 Tileagd – Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea;
• Prof. Adrian Popica, Liceul Teoretic Novaci
• Prof. Mădălina Popica, Liceul Teoretic Novaci
• Prof. Nadia Popica, Liceul Teoretic Novaci
• Prof. Ramona Purtan, Liceul Tehnologic Special Oradea
• Prof. Marcela Urs, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea – Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea.
Programul de formare coordonat de Monica Suciu, profesor metodist la CCD Gorj, s-a încheiat cu un Simpozion Național cu tema programului de formare propus, organizat în parteneriat de cele două instituții menționate, prilej cu care toți participanții, deopotrivă formatori, formabili sau alte cadre didactice interesate au avut posibilitatea să prezinte modele de bună practică din experiența proprie în ceea ce privește managementul dificultăților de învățare școlară la elevii din învățământul de masă sau cel special/special incluziv.
Director CCD Gorj, Prof. Daniela Vulpe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here