Mai puține gradații de merit pentru dascălii gorjeni

418

Bătălia pentru gradațiile de merit se anunță a fi mai acerbă decât în alți ani la nivelul județul Gorj. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a anunțat că anul acesta vor fi acordate doar 94 de gradații de merit. Asta în condițiile în care anul trecut au fost acordate aproximativ 170.  Potrivit graficului de desfășurare a concursului de acordare a gradațiilor de merit, începând cu data de 1 martie, candidații își pot depune dosarele.

Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a aprobat, în ultima ședință numărul de gradații de merit pentru sesiunea 2016, repartizate și aprobate pe posturi și discipline. În total vor fi acordate 94 de gradații de merit. 80 dintre acestea sunt destinate personalului didactic: personal de conducere, îndrumare și control – 10 locuri, educatori/profesori pentru învățământul preșcolar – 4 locuri, învățător/profesor pentru învățământul primar- 10 locuri, Limba și literatura română+limba latină – 6 locuri, Limbi moderne – 7 locuri, Istorie – 2 locuri, Științe socio-umane – 1 loc, Religie – 3 locuri, Geografie – 1 loc, Matematică – 6 locuri, Informatică – 1 loc, Fizică – 3 locuri, Chimie – 3 locuri, Biologie – 2 locuri, Educație muzicală+educație plastică – 4 locuri, Educație fizică și sport – 6 locuri, Palatul Copiilor și Cluburi Școlare – 1 loc, Învățământ special – 2 locuri, Discipline tehnice – 5 locuri și Maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică – 3 locuri. Alte 14 gradații de merit sunt rezervate personalului didactic auxiliar, după cum urmează: administrator financiar – 2 locuri, administrator patrimoniu – 1 loc, secretar – 3 locuri, informatician – 3 locuri, bibliotecar – 1 loc, pedagog – 1 loc, laborant – 2 locuri și tehnician – 1 loc.

Înscrierile încep pe 1 martie
Candidaţii care doresc să primească gradaţii de merit trebuie să-şi întocmească şi depună dosarele şi să obţină avizele la nivelul unităţii de învăţământ în perioada 1 – 18 martie 2016. Dosarele vor fi depuse la secretariatul inspectoratului şcolar în perioada 21 – 30 martie 2016, urmând ca în intervalul 1 – 22 aprilie acestea să fie analizate de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit se va face în perioada 25 aprilie – 13 mai 2016, aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în intervalul 16 – 17 mai 2016. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării va fi afişată la avizierul inspectoratului şcolar în data de 18 mai, iar contestaţiile vor putea fi depuse în zilele de 19 şi 20 mai. Validarea şi afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit se va face în perioada 26 – 27 mai.

Cine se poate înscrie la concurs
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare şi calificativul “Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată. La concurs mai poate participa şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată. Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015 au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun calificativele primite în urma evaluării activităţii pe perioada în care au ocupat aceste funcţii şi sunt evaluate numai pentru activitatea desfăşurată în funcţia respectivă. Personalul didactic care, în perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015, a avut contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 – 31 august 2015. Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2016.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. Dacă urmaresti condițiile te crucești: Activitatea din 2010 si minim 4 ani vechime. Contract pe perioada nedeterminata si determină? Adica nu a luat examenul de titularizare , dar merita gradatie, cei angajați determinat. Numai aberații, dar se va aplica legea. Concluzia : Nu trebuie să fii valoros, ci să știi pe unde “calci”. Avem tara pe care o meritam.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here