Mai mulți bani pentru modernizarea drumurilor județene

312

La ședința Consiliului Județean din luna iulie s-a aprobat majorarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare suma de 5.378,40 mii lei. Astfel s-au suplimentat creditele bugetare necesare efectuării unor lucrări de investiții ce vizează modernizarea mai multor drumuri județene.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2 din 02.03.2016 pentru aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2, ce vor fi propuse spre finanțare prin POR 2014-2020, Consiliul Județean Gorj a inițiat proiectele: „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, proiecte ce sunt cuprinse în lista proiectelor strategice, propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul primului apel de proiecte pentru P.I.6.1 – Faza 1. “În vederea respectării condițiilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului, este necesară elaborarea auditului de siguranță rutieră, în conformitate cu prevederile Legii privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră nr. 265/7.11.2008, cu modificările și completările ulterioare. Efectuarea auditului de siguranță rutieră se va realiza etapizat, în patru etape, respectiv în perioada 2016-2019. Totodată, având în vedere faptul că, pentru anul 2016, în lista ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, la cap 84.02 au fost cuprinse sume necesare asigurării contractării serviciilor necesare pentru asigurarea documentațiilor tehnice-economice, pentru obiectivele de investiții „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”, ca urmare a economiilor rezultate, propunem actualizarea documentațiilor tehnice economice, respectiv elaborarea Studiilor de fezabilitate, ce vor include Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru cele două obiective de investiții mai sus menționate, cu încadrarea în limita sumelor alocate inițial în buget cu această destinație 4 II”, se arată în proiectul de hotărâre al CJ.

Bani pentru refacere terasamente pe DJ675C
În data 06.07.2016, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 468 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, în vigoare începând cu data de 08 iulie 2016, prin care, potrivit anexei pentru repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații, la poziția nr. 14, alin 1, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 27+200 – km 28+000, sat Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj”, s-a alocat Consiliului Județean Gorj suma de 5.000,00 mii lei.
În data de 14.07.2016, a fost înaintată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adresa comună a Instituției Prefectului Județului Gorj și Consiliului Județean Gorj nr. 10341/8982/14.07.2016, prin care se solicită modificarea, în textul anexei la Hotărârea de Guvern nr. 468 din 06.07.2016, a poziției aferentă Județului Gorj și, respectiv Consiliului Județean Gorj, a denumirii obiectivului de investiție, astfel: ,,Refacere și consolidare terasamente DJ675C, km 26+900 – km 28+000, sat Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj”.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here