M E S A J U L Conducerii Ligii Pensionarilor din Judeţul Gorj adresat membrilor asociaţiei, tuturor persoanelor vârstnice din localităţile judeţului cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 OCTOMBRIE

721

În decembrie 1990, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 45/106 prin care s-a declarat ziua de 1 octombrie drept ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE, recomandând conducătorilor statelor lumii, guvernelor, să omagieze generaţiile vârstnice pentru contribuţia lor la dezvoltarea şi progresul societăţii.
De atunci, în toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, au loc manifestări care au ca scop cinstirea vârstnicilor, precum şi aducerea în planul preocupărilor autorităţilor statelor, a opiniei publice, a problemelor vârstnicilor, deloc uşoare şi deloc puţine.
În anii ce au trecut, această importantă sărbătoare a constituit un bun prilej pentru organizarea de către conducerile asociaţilor de pensionari împreună cu autorităţile locale şi judeţene a numeroase acţiuni în cadrul cărora vârstnicii au fost omagiaţi, iar în programele cu activităţile dedicate acesteia au fost prevăzute acţiuni recreative, culturale, excursii la obiectivele turistice din judeţ şi din ţară, sărbătorirea zilei de naştere şi a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă într-un cadru festiv şi altele.
Ca şi în anii anteriori, şi în acest an, s-a acţionat pentru apărarea drepturilor legitime ale pensionarilor, principala preocupare fiind determinarea guvernanţilor să adopte măsuri pentru majorarea pensiilor, să asigure protejarea puterii lor de cumpărare.
A fost adoptată o nouă lege a pensiilor publice menită să înlăture inechităţile şi dezechilibrele din sistemul public de pensii.
Eforturile pe care generaţiile de pensionari le-au făcut merită însă o mai mare atenţie din partea guvernanţilor noştri decât cea acordată până în prezent. Realităţile de zi cu zi ne arată că mai trebuie să aşteptăm, veniturile din pensii sunt încă mici pentru majoritatea pensionarilor, medicamentele scumpe, iar preţurile la utilităţi cresc.
Un act de responsabilitate socială absolut necesar este ca şi cei care conduc destinele ţării noastre să găsească soluţii pentru recâştigarea demnităţii pensionarilor, să gândească şi să aplice măsuri care să le asigure creşterea calităţii vieţii, să le asigure condiţiile necesare pentru a trăi anii senectuţii în demnitate.
Să sperăm în vremuri mai bune, în situarea generaţiei persoanelor în vârstă pe locul pe care îl merită.
Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, acest reper semnificativ dedicat vârstnicilor, a căror experienţă şi înţelepciune reprezintă virtuţi specifice de neînlocuit, oferă conducerii Ligii Pensionarilor şi membrilor Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice ocazia pentru a felicita pe toţi pensionarii şi persoanele vârstnice din judeţul nostru şi a le transmite un călduros salut, să se bucure de ziua lor şi să aibă parte de mulţi ani cu sănătate alături de cei dragi.
La mulţi ani!
Ec. Petre Rădulescu
Preşedintele Ligii Pensionarilor din Judeţul Gorj
şi al Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here