Lumina, şi Adevărul, şi Viaţa – Sfântă Liturghie Arhierească la Mănăstirea Tismana, Gorj, la Hramul «Adormirea Maicii Domnului»

442

“Sărbătoarea de astăzi ne reuneşte pe toţi, ca să aducem cinstire Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar în acelaşi timp, să mărturisim credinţa şi nădejdea noastră în Fiul Lui Dumnezeu înomenit”
La marele hram al Mănăstirii Tismana, după ce marţi seara, până după miezul nopţii, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în altarul de vară din faţa muzeului a fost săvârşită slujba Vecerniei, unită cu Litia, Privegherea şi Prohodul Maicii Domnului şi a fost purtat în procesiune Epitaful Praznicului «Adormirea Maicii Domnului», miercuri, 15 august 2018, în prezenţa sutelor de credincioşi veniţi din toată ţara, a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, stareţul Mănăstirii Lainici, Preacucernicul Părinte, Pr. Daniel Achim, consilier arhiepiscopal, Preacucernicul Părinte, Pr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultăţii de Teologie din Craiova şi Preacucernicul Părinte, Pr. Marian Mărăcine, Protoiereu al Protopopiatului Târgu-Jiu Nord. Prin glasuri şi prin rugăciuni care au mlădiat inimile pelerinilor şi au însufleţit paşii celor care au străbătut însoritele creste ale munţilor, răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dirijat de către prof. Victor Şapcă. Dintre oficialităţile judeţene şi locale, au fost prezenţi la sărbătoare d-l. Prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj şi d-l prof. Marian Slivilescu, primarul Oraşului Tismana.

“Maica Domnului, fiind Preacurată şi de-a pururea Fecioară, a trăit într-o curăţenie şi într-o sfinţenie, mai strălucite şi mai mari decât ale sfinţilor”
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovniceacă, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune: “Sărbătoarea de astăzi, închinată «Adormirii Maicii Domnului», ne reuneşte şi anul acesta, în această sfântă mănăstire, străveche vatră de trăire călugărească şi creştinească, unde Sf. Nicodim este ajutătorul şi mijlocitorul înaintea Lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Adormirea Maicii Domnului, hramul acestei mănăstiri, este o sărbătoare foarte importantă, pentru că Fiul Lui Dumnezeu S-a făcut Om, iar Maica Domnului, după ce a petrecut viaţa aceasta pământească, a trecut la viaţa cerească, în Împărăţia Fiului ei. Momentele din urmă ale Maicii Domnului sunt descrise de către sfânta noastră tradiţie, fiindcă, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, atât de mult a dorit ca să treacă din lumea aceasta şi să fie cu Fiul ei, în ceruri. De aceea, s-a pregătit, după Înălţarea la ceruri a Mântuitorului, pentru acest moment al despărţirii de lumea pământească şi al trecerii la lumea cerească. Nu ştim anii vieţii pământeşti a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ştim, însă, că Maica Domnului, fiind Preacurată şi de-a pururea Fecioară, neavând nici o «pată» pământească, nici un gând pământesc, a trăit într-o curăţenie şi într-o sfinţenie, mai strălucite şi mai mari decât ale sfinţilor, aşa cum spunem că «mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare decât serafimii». Această viaţă curată, nu i-a afectat cu nimic viaţa pământească, deoarece curăţenia sufletului, chiar dacă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a născut ca noi, oamenii, din Sfinţii Părinţi, Ioachim şi Ana, datorită vieţii curate şi a faptului că L-a născut pe Mântuitorul Hristos, ea nu avea această tendinţă de a îmbătrâni, de a se trece din lumea aceasta. Totuşi, pentru că Maica Domnului trebuia să «plătească» şi ea, ca orice om, acest «prag» al vieţii pământeşti, a trebuit să se supună şi ea acestei morţi, acestei «adormiri»”, a precizat Chiriarhul nostru!

“Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, ea este Maica Vieţii”
În continuare, Arhieria sa, prin cuvinte pline de rigoare şi de o semantică duhovnicească aparte, a reiterat că această sărbătoare ne mai arată că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu trece din lumea aceasta, deşi, ea este Maica Vieţii, iar după faptul că ea L-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, n-ar fi trebuit să moară, dar, totuşi, pentru că tot ceea ce se naşte în lumea aceasta este marcat de moarte, şi Maica Domnului a fost trecută din lumea pământească în lumea veşnică. “De aceea, spunem despre sărbătoarea de astăzi şi o numim «Adormirea Maicii Domnului», adică, închiderea ochilor pentru lumea aceasta şi deschiderea lor în Împărăţia Cerurilor! Deci, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost pregătită de momentul acesta, prin vestirea Arhanghelului Gavriil, cel cu care ne-am obişuit de la Bunavestire, cel care a fost permanent în jurul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu! Şi de data aceasta, la trecerea de la lumea pământească, Arhanghelul Gavriil îi vesteşte că Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care şade de-a dreapta Tatălui, Acela va veni şi va lua sufletul ei, va uni sufletul ei cu trupul, pentru că Maica Domnului este prima care trăieşte această înviere, pe care şi noi o vom trăi la sfârşitul veacurilor, însă, Maica Domnului ne arată mai înainte, felul cum vom învia! Dacă ştim că Mântuitorul Hristos a Înviat din morţi, cu puterea Sa dumnezeiască, Preacurata Fecioră este înviată cu Puterea Fiului ei! Şi cum o vedem în icoană, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este ca un prunc în braţele Mântuitorului Iisus Hristos, sufletul ei! Deodată, în aceeaşi icoană, o vedem pe Maica Domnului că intră în Împărăţia cerului, fără ca să ne părăsească pe noi, aşa cum spunem în cântare: «Întru naştere feciorie ai păzit, întru adormire, lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutantă la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi prin rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre». În această rugăciune, putem vedea mai multe «trepte» ale mijlocirii Maicii Domnului. De la Bunevestire, apoi, la Naşterea Mântuitorului Hristos, a păzit fecioria, iar apoi, ea a devenit Născătoare de Dumnezeu. Deci, cele două lucruri importante în viaţa Maicii Domnului, pururi fecioria şi Naşterea Mântuitorului Hristos, iată, sunt legate laolaltă, ea fiind singura pe care poate să le îmbine, naşterea şi fecioria. Pentru că Maica Domnului este pregătită pentru acest moment, ca să rămână simbolul fecioriei, aceea care biruieşte păcatul, care respinge ispita diavolului, care sfarmă capul şarpelui! Pentru că Maica Domnului, prin Fiul ei, zdrobeşte pe cel rău, iar porţile iadului sunt sfărâmate, pentru ca toţi cei care au crezut în venirea Mântuitorului Iisus Hristos, să fie ridicaţi la ceruri, în Împărăţia Tatălui ceresc. Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, ea este Maica Vieţii”, a sintetizat Mitropolitul Olteniei!

“O cinstim pe Maica Domnului şi ne rugăm ei, întotdeauna, ca să mijlocească la Dumnezeu pentru sufletele noastre”
În încheierea cuvântului său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a spus următoarele: “Sărbătoarea de astăzi ne reuneşte pe toţi, ca să aducem cinstire Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar în acelaşi timp, să mărturisim credinţa şi nădejdea noastră în Fiul Lui Dumnezeu înomenit, aşa cum noi mărturisim în «Crezul» nostru: «Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om»! Deci, prin preasfânta Născătoare de Dumnezeu, suntem chemaţi şi noi ca să intrăm în Împărăţia cerurilor, Maica Domnului fiind «poarta cerului», «uşa milostivirii», iar când spunem: «Uşa milostivirii, deschide-ne-o nouă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, şi să ne mântuim prin tine, din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc!», vedem, cât de cuprinzătoare este această rugăciune! Maica Domnului îi aşteaptă întotdeauna pe cei credincioşi, pe cei care o mărturisesc, atunci când venim să ne împărtăşim de trupul şi de sângele Mântuitorului Iisus Hriostos, pentru că El este şi trupul şi sângele Preacuratei Fecioara Maria! Noi o cinstim pe Maica Domnului şi ne rugăm ei, întotdeauna, ca să mijlocească la Dumnezeu pentru sufletele noastre! De suntem bolnavi, de suntem neputincioşi, de avem probleme, să alergăm la Maica Domnului, pentru că ea este singura şi ne înţelege perfect, întrucât o mamă, nu poate să respingă rugăciunea copiilor ei! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea care a născut pe Fiul Lui Dumnezeu, ea este «Maica Dumnezeului nostru», cea mereu aproape de sufletul nostru şi care aşteaptă întotdeauna să-L ascultăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, să ascultăm de învăţătura Lui, ca toţi să ne unim cu sfinţii şi cu dânsa, în Împărăţia Fiului ei, în vecii vecilor, Amin”!
Praznicul Lavrei Sf. Cuv Nicodim s-a încununat cu tradiţionala agapă frăţească pregătită cu evlavioasă bunătate de către obştea de maici ostenitoare în frunte cu Maica stareţă Antonia Popescu monahia şi ajutate de Maica stareţă Marina Gligor stavrofora şi Maica stareţă Teodora Ilie stavrofora, de la Mănăstirea «Icoana», Crasna.
Profesor, Vasile GOGONEA

PS În Duminica a 12-a după Rusalii, în data de 19 august 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va oficia slujba de resfinţire şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena», din Oraşul Rovinari, judeţul Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here