Lumina, şi Adevărul, şi Viaţa – Sărbătoare Arhierească la resfințirea Bisericii din Parohia Șomănești I, Protopopiatul Tg. Jiu-Sud

270

În Duminica a 2-a după Rusalii se face pomenirea Chemării primilor Apostoli și a Sfinților Români, expresie elocventă că viaţa religioasă românească, luată chiar cu imperfecţiunile ei, constituie un bun exemplu de ortodoxie în act, ceea ce întărește ideea că întotdeauna credinţa este o practică sau o învăţătură care îşi arată sensul şi puterea în practică, nu doar ca o dogmă prin ea însăși. De aceea, viaţa Sfinţilor din toate timpurile şi din toate ţările, viaţa poporului lui Dumnezeu care constituie «Sfânta Biserică», ne întărește adevărul Evangheliei și dă mărturie de Hristos Domnul. Simțim că prin aura lor, sfinţii iradiază un comportament extrem de uman, pentru că sunt totdeauna întorşi spre Dumnezeu, dar, ei ştiu să se întoarcă şi spre om, aşa cum Dumnezeu se întoarce spre ei în Hristos. E cert că noi nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu în El însuşi, ci, pe Dumnezeul întors cu fața spre oameni, deci, Îl cunoaştem doar în măsura legăturii Sale cu noi, oamenii. Acesta este și un minunat prilej de a prezenta mai pe larg faptul că miercuri, 29 iunie 2016, de Ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Părintele Protoiereu Ionel Câmpeanu, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Bisericii cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», din Parohia Șomănești I, filia Buduhala, Protopopiatul Tg. Jiu-Sud, Județul Gorj. Sfânta slujbă s-a desfășurat în acordurile Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova! În cadrul slujbei Sfintei Liturghii, ipodiaconul Mădălin Țicleanu a fost hirotesit diacon. Biserica a fost construită între anii 1922-1925, la inițiativa Preotului paroh Vasile Davițoiu, iar ca urmare a stării avansate de degradare, după aproape 100 de ani, în perioada 2007-2016 a fost restaurată prin osteneala sătenilor îndrumați de Preotul Paroh, Popescu Marius Cătălin, care a fost ridicat la rangul de iconom și a spus: “Bucuria aceasta o împărtășim deplin în această sfântă zi, închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cu atât mai mult cu cât este o zi de bucurie pentru cel care vă vorbește și care a fost făcut preot exact acum 17 ani. Este o lucrare dumnezeiască la încheierea procesului de restaurare a bisericii din Buduhala”. După ce s-a dat citire actului de resfințire a bisericii, au primit gramate chiriarhale de mulțumire, domnii: Bâldea Romulus – primar, Drăghici Dorinel, Saragea Gheorghe și Grecu Gheorghe.

“Printre cei trimiși de Dumnezeu se numără și Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
La sfârșitul oficierii slujbei, în cuvântul de aleasă învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu a pornit de la premisa că Sărbătoarea Sfințior Apostoli Petru și Pavel, care urmează imediat după Pogorârea Duhului Sfânt, ne arată lucrarea Atotputernicului Dumnezeu asupra Sfinților Apostoli și Fotografie0683asupra întregii lumi, fiindcă Mântuitorul Hristos, înainte de Înălțarea la ceruri, le-a spus ucenicilor Săi ca să rămână în Ierusalim, până ce vor fi «îmbrăcați» cu putere de sus, iar la Pogorârea Sfântului Duh, când toți cei adunați laolaltă, împreună cu Maica Domnului au primit Duhul Lui Dumnezeu în chip de limbi de foc, în momentul când se aflau în rugăciune. De atunci, au mers în toată lumea, cum le-a spus Mântuitorul Hristos, propovăduind la toate neamurile și botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și le-a spus: «Și iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor», iar Apostolii, înzestrați cu putere dumnezeiască au mers după cum le-a rânduit Duhul Lui Dumnezeu și la popoare a căror limbă nu o știau, căci Duhul Lui Dumnezeu vrea să trăiască în înțelesul tuturor. A fost evidențiat faptul că: “Printre cei trimiși de Dumnezeu se numără și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoriți astăzi, iar prin ei se arată că Duhul Lui Dumnezeu locuiește în biserica noastră, iar dintre oameni sunt aleși ierarhi, păstori, sunt aleși sfinți, mucenici și slujitori adevărați ai bisericii noastre ortodoxe. Pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel îi cunoaștem din Sfânta Scriptură”.

“Pe Sfântul Petru îl știm de când a fost ales de către Mântuitorul Iisus Hristos”
Arhiereul din Eparhia Olteniei a vorbit mai pe larg despre cei doi Sfinți Apostoli, apreciind că: “Pe Sfântul Petru, fratele Sfântului Andrei, îl știm de când a fost ales de către Mântuitorul Iisus Hristos, de atunci de când le-a poruncit Domnul și îndată L-au urmat, iar pe Sf. Apostol Pavel îl cunoaștem mai târziu, atunci când a fost ales și a fost chemat pe drumul Damascului, cu împuternicire de la Ierusalim ca să-i asuprească pe creștinii din Siria. Deci, amândoi Sfinții Apostoli sunt chemați în chip deosebit în Evanghelia de astăzi”, mai ales că Sf. Evanghelist Matei a descris un moment esențial din viața Sfinților Fotografie06861Apostoli, atunci când i-a întrebat: «Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului?». Și au răspuns: «Unii zic că ești Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți»! «Dar, voi, a întrebat Mântuitorul Hristos, voi cine ziceți că sunt?». Și a răspuns Sf. Ap Petru: «Tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu cel viu»! Această mărturie a Sf. Ap Petru este subliniată de Domnul ca izvorând de la Dumnezeu-Tatăl, fiindcă I s-a dat Lui această cunoaștere de la Tatăl Cel Ceresc. De altfel, Sfântul Apostol Petru a participat la multe dintre evenimentele din viața Mântuitorului.

Sfântul Apostol Pavel a scris cel mai frumos imn al dragostei care se păstrează în omenire
Despre Sfântul Apostol Pavel, s-a arătat că nu face dintre cei 12 Apostoli pe care i-a ales Domnul, pentru că a devenit apostol mai târziu, dar nu este de mai puțină valoare decât ceilalți apostoli, iar împreună cu ceilalți a vestit învățăturile Evangheliei la toate neamurile, acesta fiind un învățat, un cunoscător al legii, mare cunoscător și învățător al Vechiului Testament. Apostolul Pavel a scris multe epistole pentru că s-a îngrijit de viața comunităților creștine pe care el le întemeiase, a fost în orașe, și vestea, fiind în primejdie întotdeauna, fiindcă zicea: «Noi, Apostolii, suntem considerați printre ultimii oameni, dar la Dumnezeu, în mare cinste». Privea întotdeauna spre Crucea Mântuitorului Hristos și întotdeauna era pregătit ca să se sacrifice pentru ceilalți, spunând că îi hrănește ca pe niște prunci, cu lapte, ca mai apoi să fie hrăniți cu hrană «tare». A voit ca pe toți să-i creștineze, încât era gata să fie el lepădat de la Mântuitorul Iisus Hristos, pentru frații săi și a scris cel mai frumos imn al dragostei care se păstrează în omenire: «Dacă nu am dragoste, am pierdut totul. Dragostea, toate le suferă, toate le rabdă, toate le îngăduie, dragostea nu piere niciodată!». Întâistătătorul bisericilor din Oltenia a ținut să încheie, apreciind că Sfinții Apostoli Petru și Pavel se roagă pentru noi, ca să avem viață pașnică, să dobândim iertare de păcate, să intrăm întru fericirea Domnului nostru Iisus Hristos. Încheind cuvântul de aleasă învățătură, Mitropolitul Olteniei a spus: “În această zi de praznic, sfințim biserica de aici, din satul dumneavoastră și aducem mulțumire Lui Dumnezeu, Sfinților Apostoli Petru și Pavel, tuturor celor care s-au ostenit pentru înfrumusețarea acestei sfinte biserici. Felicităm pe cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe dumneavoastră, pe toți, vă felicităm și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pace, bucurie, liniște în căminul dumneavoastră, să ne vedem cu dragoste și bucurie în Împărăția cerului, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here