Lucrările de reabilitare a Porţii Sărutului, demarate în martie

235

Restaurarea Porţii Sărutului va începe la sfârşitul lunii martie. Autorităţile locale fac demersuri în vederea obţinerii de fonduri şi pentru Coloana Infinitului. Totodată, continuă procedura demarată în scopul includerii Ansamblului Monumental Calea Eroilor în Patrimoniul UNESCO.

Guvernul României a alocat, în toamna anului trecut, fonduri pentru restaurarea mai multor opere de artă din ţară. Între acestea se regăseşte şi Poarta Sărutului din Târgu-Jiu. Potrivit autorităţilor locale, lucrările vor fi demarate spre finalul lunii viitoare. „La sfârşitul lunii martie încercăm să demarăm lucrările la Poarta Sărutului. De asemenea, noi facem demersuri pentru obţinerea de fonduri pentru Coloana Infinitului, care are nevoie de o relăcuire”, a menţionat Iulia Vână, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.
Trebuie precizat faptul că s-au obţinut avizele tehnice din partea Comisiei Monumentelor Istorice, atât pentru Coloana Infinitului, cât şi pentru Poarta Sărutului. Pentru Poartă, banii au fost alocaţi de Guvern în luna octombrie a anului trecut, această operă fiind inclusă în Planul Naţional de Restaurare.
Coloana fără Sfârşit nu a fost inclusă în Planul Naţional de restaurare, problema sa fiind supusă atenţiei conducerii Ministerului Culturii. Reprezentanţii municipalităţii susţin că este absolut necesară relăcuirea Coloanei. „Acolo este vorba despre exfolierea lacului de protecţie, existând pete vizibile pe unul dintre modulele de la mijlocul Coloanei. Este nevoie de o relăcuire a Coloanei. Vom continua să menţinem legătura cu Ministerul Culturii şi pentru această problemă”, a explicat Adina Andriţoiu, directorul Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Se lucrează la includerea operelor brâncuşiene în UNESCO
În data de 3 decembrie 2012 a fost semnat un protocol între Ministerul Culturii şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu privind înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu-Jiu în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural a UNESCO. Având în vedere coordonarea acţiunilor lor cele două instituţii semnatare ale protocolului, vor desemna din aparatul propriu ori al instituţiilor subordonate câte un responsabil de proiect, precum şi colectivul de implementare a prevederilor protocolului, cu obligaţia de a prezenta anual un plan de activităţi menite să susţină obiectivele propuse. Printre responsabilităţile asumate în protocol, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional se angajează să transmită Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO dosarul de nominalizare a ansamblului, elaborat de către Institutul Naţional al Patrimoniului şi avizat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. De asemenea, pe întreaga perioadă de elaborare a dosarului, ministerul va menţine Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” în Lista tentativă a României pentru Lista Patrimoniului Mondial, va sprijini Primăria Târgu-Jiu pentru întreţinerea, conservarea şi punerea în valoare a acestuia şi va întreprinde demersuri pentru asigurarea sprijinului internaţional de specialitate pentru candidatura Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, pe calea acordurilor bilaterale de cooperare culturală şi prin colaborare cu Delegaţia permanentă a României la UNESCO.

Responsabilităţile Primăriei Târgu-Jiu
În cadrul aceluiaşi protocol, Primăriei Târgu-Jiu îi revine rolul de a întocmi documentaţiile de urbanism necesare pentru realizarea dosarului de nominalizare, va asigura monitorizarea şi întreţinerea componentelor ansamblului, iar pentru întreaga perioadă a elaborării dosarului de nominalizare, Primăria Târgu-Jiu va pune la dispoziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului National toate informaţiile, documentele şi documentaţiile de interes public de care dispune şi care sunt necesare pentru propunerea de nominalizare. Totodată, Primăria Târgu-Jiu va sigura găzduirea reuniunilor de lucru ale colectivului de elaborare a documentaţiei şi a experţilor internaţionali pe perioada misiunii de verificare a dosarului, îşi va însuşi concluziile din documentaţia de nominalizare şi va lua măsurile potrivite pentru obţinerea sprijinului populaţiei, a celor vizaţi de protejarea ansamblului şi a celor interesaţi de protejarea şi punerea în valoare a operei brâncuşiene. De asemenea, Primăria Municipiului Târgu-Jiu va menţine colaborarea iniţiată cu ICOMOS România şi va dezvolta, cu sprijinul MCPN, relaţia de colaborare cu Centrul George Pompidou din Paris.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here