Lucrări de reparații pe drumurile publice județene

329

Președintele Consiliului Județean Gorj a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile întreprinse pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, pe reţeaua  de drumuri publice judeţene  în perioada de iarnă 01.11. 2016 – 15.03.2017.

În „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2016-2017”, ce a fost elaborat până la data de 07.10.2016, împreună cu anexele aferente, în baza „Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice-indicativ AND nr.525-2013, aprobat prin ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 289/2170/2013”, au fost stabilite următoarele: numărul bazelor de deszăpezire -7 (Târgu Jiu, Rovinari, Turceni, Motru, Târgu Cărbunești, Plopșoru, Stejari); punctele de sprijin – 3 (Novaci, Bumbești Jiu, Tismana); necesarul materialelor chimice şi antiderapante, carburanţilor şi lubrifianţilor – 8000 mc nisip și 2000 t sare; necesarul utilajelor şi mijloacelor de transport – 68 buc.; informări operative privind starea drumurilor şi prognoza meteorologică; încadrarea drumurilor județene pe niveluri de viabilitate; stabilirea de sectoare de drum cu puncte critice care necesită o atenție deosebită. „În prezent, se execută lucrări privind: reparaţii la îmbrăcămintea asfaltică şi la îmbrăcămintea din beton de ciment, prin frezare și plombare cu mixtură asfaltică pe următoarele drumuri județene: DJ 662, Bibești-Vladimir; 671C, Covrigi-Bolboși; DJ 671, Apa Neagră –Padeș-Cloșani; DJ 665A, Bălănești-Grui; DJ 672D, Lelești-Dobrița; DJ 672E, Sănătești-Runcu; DJ 672C, Răchiți-Runcu; DJ 605B și DJ 605A, Stejari-Obărșia-Dănciulești. Se realizează, de asemenea, reparaţii la sectoarele de drum pietruit și semnalizarea rutieră specifică de iarnă”, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.
Urmărirea realizării programului operativ al pregătirilor de iarnă pentru drumurile judeţene se face în mod direct prin direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean Gorj – Direcţia Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, coordonarea generală fiind asigurată de Comandamentul Judeţean pentru deszăpezire şi restabilire a circulaţiei pe drumurile publice judeţene în iarna 2016 – 2017, ce va fi constituit prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean.

Măsuri speciale în zonele miniere
Întrucât sectorul de drum județean DJ 673 Ploștina – Miculești, între km 0+000 – km 6+000 a fost dezafectat de lucrările miniere din zonă, iar lucrările de modernizare a drumului comunal DC 102 Dealul Pomilor-Miculeşti ce urma să fie încadrat în categoria funcțională a drumurilor județene nu au fost finalizate, Consiliul Judeţean Gorj va transmite către E.M.C. Motru măsurile care trebuie întreprinse pentru asigurare circulaţia rutiere în condiţii de siguranță, în perioada de iarnă 01.11.2016 -15.03.2017.
Pentru sectorul de drum județean DJ 674B între km 4+000 – 7+500, sector Dealul Glăvanului, ce asigură legătura între localitățile Rovinari și Negomir, lucrările privind asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță pentru iarna 2016-2017 vor fi asigurate de către E.C. Roșia, deoarece lucrările de modernizare pentru acest sector nu au fost finalizate, iar sectorul respectiv nu a fost predat Consiliului Județean Gorj.

Restricții de circulație
Pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere pe sectoarele de drumuri judeţene DJ 664 Schela – Limită Județ Hunedoara între km 15+000-35+000 şi DJ 672 C Runcu – Valea Sohodolului – Limită Județ Hunedoara între km 15+000-40+776, încadrate la nivelul IV de viabilitate, circulaţia rutieră va fi închisă în perioada 01.11.2016 – 15.03.2017. Consiliul Judeţean Gorj va transmite în perioada imediat următoare către toate primăriile din judeţ o notă informativă privind elaborarea „Planului operativ de organizare a intervenţiilor, pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile publice de interes local, în perioada de iarnă 01.11.2016 – 15.03.2017”, conform reglementării tehnice în vigoare.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here